Det säger Per-Inge Pettersson (C) ordförande i socialnämnden som tillsammans med barn- och utbildningsnämnden samt kultur och fritid kommer förstärka arbetet med att förbättra folkhälsan och den psykiska hälsan under året.

I september framkom att Kalmar län har högt antal självmord per år i jämförelse med övriga Sverige, samtidigt som Hultsfreds kommun ligger högt jämfört med övriga kommuner i länet.

– Det är viktigt att kunna prata om självmord, det är ett skydd för livet, säger han. Tre utbildade instruktörer från de tre förvaltningarna har påbörjat utbildningar med syfte att förebygga självmord, så att personal som möter människor dagligen ska se tecknen i tid.

Det här är en fortsättning på de tre förvaltningarnas goda samarbete, som fortsatte att utvecklas under förra året. Hela tiden med ett tydligt fokus, där man har barn och ungas bästa för ögonen.

– Men det är också glädjande att de äldre som bor på våra särskilda boenden ger ett stort beröm för omvårdnaden via enkätundersökningar. Troligen det högsta som uppmätts sedan den här typen av undersökningar började, säger Pettersson. Bra bemötande mellan människor är en nyckelfaktor till framgång inom förvaltningens verksamhet.