Särskolan håller i dag till i moduler på skolgården. En lösning som inte är optimal för verksamheten, enligt personalen.

Det är dessutom en lösning som kostar mycket pengar. Att bygga egna lokaler blir billigare på sikt.

– När vi beslutade om modulerna, bestämde vi samtidigt att göra en utredning om framtida placering av särskolan och vi kom fram till att Målilla var det klokaste, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars. Där finns gott om plats att bygga, och vi kan ha modulerna kvar under tiden.

Han pekar också på att det är en liten skola där det är lättare att skapa en lugn och trygg miljö för eleverna. Speciellt som det också ska tillskapas en bra utemiljö.

Enligt planen man jobbar efter kommer det befintliga skolhuset att byggas till med väl tilltagna lokaler för särskolan.

Nu går man till kommunfullmäktige med en begäran om att få börja projektera under nästa år så att bygget kan komma igång under 2020. Barn- och utbildningsnämnden vill också använda 300 000 till projekteringskostnaden.