För att nå dithän krävs en ny detaljplan för området och stadsarkitekt Sara Dolk presenterade sina tankar på en lösning för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det handlar bland annat om att bygga en gång och cykelväg för att skilja de oskyddade trafikanterna från biltrafiken.

Precis som vid många andra skolor kan det i bland bli halvt om halvt trafikkaos, vid hämtning och lämning av barnen vid skolan. Men även det ska det nya förslaget råda bot på.

Artikelbild

| Den absolut största och tyngsta biten, när kommunen satsar på skolor i kommunen, är förstås utbyggnaden av skolhuset, för att skapa nya permanenta lokaler för särskolan i Målilla.

Den absolut största och tyngsta biten är utbyggnaden av skolhuset, för att skapa nya permanenta lokaler för särskolan i Målilla.

– Skolhuset kommer att byggas till i nordlig riktning, upp mot förskolan till, säger Åke Nilsson, (kd) förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Pengar till byggnationen finns avsatta under 2020.

En liten hake med den tänkta placeringen av utbyggnaden är att den skär av tillträdet till bandybanan.

– Men det kommer att bli en lösning på det också, lovar Åke Nilsson.

Men det är inte bara i Målilla som det satsas på skolan. Även skolhuset i Silverdalen kommer att moderniseras, till Åke Nilssons stora glädje.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger fastighetsförvaltarna klartecken att dra igång en planerad upprustning av ventilation, bygge av toaletter och kanske framförallt installation av en hiss.

– Det här är riktigt positivt, tycker oppositionsrådet Tomas Söreling, (S) det är bra att det händer saker i Hultsfred men det är viktigt att det sker saker i kransorterna också.