Kommunstyrelsens arbetsutskott har ingen brådska med att minska plastanvändningen på de kommunala arbetsplatserna, så som förre sverigedemokratiske ledamoten Tove Johansson föreslagit i en motion till kommunfullmäktige.

Han ville framförallt att kommunen skulle dra ner på engångsmaterial som plastmuggar, plastbestick och så vidare för att minska förbrukningen och därmed också risken att ännu mera plast hamnar i haven.

Men kommunstyrelsens arbetsutskott anser att motionen är besvarad i och med att den nu lämnas över till gruppen som jobbar med den blivande hållbarhetspolicyn.

– Jag hoppas att den blir klar snabbt, säger oppositionsrådet Tomas Söreling (C).