Skolverket hade avsatt 33 miljoner kronor att fördela. Men de räckte inte långt när 194 ansökningar om totalt 140 miljoner kronor kom in. Så hela 173 ansökningar avslogs, från skolor som vill förbättra det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan.

Tanken är att stödja elevernas utveckling och öka kunskapen om hur ett hälsofrämjande arbete kan utvecklas i skolans praktik. Så forskare kommer följa och kartlägga arbetet, för att Skolverket ska kunna dra nytta av erfarenheterna och stödja huvudmännen i deras utvecklingsarbete.

– Vi är jätteglada för de här pengarna, säger enhetschef Frida Kullberg. Verkligen roligt att någon "sett oss" och trott på det vi gör och det vi vill utveckla här på skolan.

– Vi tyckte själva vår ansökan var lite spretig och vågade inte riktigt hoppas på att vi skulle få några pengar, tillägger Tina Bågenhammar. Särskilt inte när så många ville få del av dem. Men vi lyckades visa att vi har en långsiktig plan och vill lyfta hälsobegreppet i dess olika former.

Det blir inga revolutionerande förändringar för vare sig elever eller personal, utan det handlar mest om att fortsätta på den redan inslagna vägen.

– Pengarna ska användas under kommande vårtermin, då kan man inte starta så mycket nytt och ändå hinna få ut något av det, säger Tina Bågenhammar.

– Utan tack vare bidraget kan vi göra det där lilla extra.

Prolympiaskolan håller som bäst på att fila på projektplanen som ska vara klar sista januari. Kort nämns att det finns några prioriterade fokusområden som man valt att koppla till matematiken, NO, språkutvecklingen och fysisk aktivitet, förstås som den idrottsskola man är.

Det kan också handla om att bland annat aktivera eleverna på rasterna, köpa in läromedel, öka språkutvecklingen, som går hand i hand med det hälsofrämjande, och den största delen ska användas till att öka samarbetet med Linnéuniversitetet i Växjö, för att bland annat få extra stuns i kompetensutvecklingen. Universitetet håller som bäst på att skissa på hur det samarbetet ska se ut i detalj.

– Skolverkets rubrik på alltihop är "När jag lär mig mår jag bra", så det är väldigt brett, säger Frida Kullberg.

Till sin hjälp tar man elevrådet och kompisambassaden, för att få med eleverna i det hela och på så sätt öka elevinflytandet.