Det blir mer och mer vanligt att bostadsbolag skriver in i hyreskontrakten att det är rökning förbjudet i lägenheterna. Hultsfreds Bostäder har valt en mildare väg, men kontentan är densamma.

– Vi valde inte ordet förbjudet, det är en omöjlighet att kontrollera så det efterlevs. Huvudsaken är att vi kan ta ut en ersättning för renovering, orsakad av rökning. Det kan vi uppfylla genom en ny klausul i våra kontrakt, som även har tillägget "att man vid röknig ska visa hänsyn till närboende", säger Nicke Wainebro.

Rökning har kostat Hultsfreds Bostäder stora pengar varje år. Det är inte ovanligt att man tvingats tapetsera om, måla och byta golv efter rökare. Ja, i flera fall har man rent av tvingats till en fullständig sanering, där även kyl och frys, spis och tvättmaskin måste bytas.

Artikelbild

| "Tvättstugor och rökning är ett återkommande problem", säger vd Nicke Wainebro. Nu har bostadsbolaget skrivit in i hyreskontraktet, att den som orsakar skada på sin lägenhet genom rökning blir ersättningsskyldig.

– Vi har några extremfall där det kostat oss uppemot 350 000 kronor att renovera efter storrökare och i ett fall blev vi tvungna att byta ut precis allt och till och med spärrmåla bjälkar. Lägenheten var så skadad att man kunde tro det brunnit, säger Wainebro.

Hur har de nya kontrakten tagits emot av era hyresgäster?

– Vi har inte fått några stora reaktioner, däremot hade jag två inne här som sa att de går ut och röker numera. Det är ju precis dit vi vill komma.

Hur många har så här långt undertecknat ett nytt kontrakt?
Artikelbild

| I bostadsbolaget hyreskontrakt står numera inskrivet att "hyresgästen förbinder sig att ersätta skador uppkomna i samband med rökning samt vid rökning visa hänsyn till närboende".

– Ett 170-tal, vi har rätt stora rotationer, så siffran ökar hela tiden.