En osedvanligt snabb insats av räddningstjänsten på orten gjorde att det stannade vid ett tillbud och rökutveckling.

Varmgång i en elmotor till flistuggen hos Lagergrens Trävaru gjorde att det uppstod en glödbrand.

När larmet om rökutvecklingen kom till stationen, fanns brandmännen redan på plats. De hade precis avslutat en övning, så de kunde dra på sig larmstället och åka direkt. 

 –  All heder åt räddningstjänsten, säger Sven Lagergren vd på sågverket, närheten kan vara helt avgörande.

– Insatsen gick bra, säger Leif Wigren Eriksson, räddningschef i beredskap. Men eftersom det var ett inringt larm och från ett sågverk så visste vi att det var skarpt.