"Snart ska vi väl gräva vår egen grav"

Invånarna är inte nådiga i sin kritik, mot hur kyrkogårdarna i Aspelands pastorat sköts. "Snart ska vi väl gräva vår egen grav", säger Ingemar Rydén i Järnforsen.

25 juni 2019 17:30

Förra året infördes nya regler, där gravrättsinnehavaren måste betala 200 kronor per gravplats, det vill säga 400 kronor för en dubbelgrav, för att få gräset klippt kring gravstenen. Betalar man inte ansvarar gravrättsinnehavaren för skötseln.

Premiäråret kan man säga att pastoratet såg lite mellan fingrarna, man valde att ha en "inkörningsperiod" då vaktmästarna klippa lite mer än tänkt. En anledning är att man haft svårt att få tag i alla gravrättsinnehavare. Det har man fortfarande inte lyckats med fullt ut, men nu har pastoratet börjat följa de nya reglerna på allvar.

– Kyrkogården är en plats som vi är vana vid att den sköts perfekt, nu ser det anskrämligt ut, säger Ingemar Rydén. Är det så illa ställt med pastoratets ekonomi att man inte kan klippa hela kyrkogården. Som det är nu är vissa gravplatser välskötta andra lämnas åt sitt öde och växer sig vildvuxna.

Inger Danielsson är ordförande i Virserums församlingsråd och väl medveten om problemet.

– Det ser väldigt "hattigt ut", när det klipps kring vissa gravstenar, medan gräset får växa sig högt vid andra. Det är väldigt tråkigt, att våra kyrkogårdar ser ut så här, tycker jag.

Har du fått till dig av kritiken?

– Oja, folk är besvikna. Nu sitter inte jag i något beslutande organ inom kyrkan, man får ändå ofta höra att det är tråkigt att kyrkogårdarna inte sköts som tidigare.

Ämnet har även väckt stor debatt på sociala medier, där bland andra Gull-Marie Franzén lyft frågan.

– Som det är nu ser våra kyrkogårdar rent förskräckliga ut. Det får heller inte bli en klassfråga, vissa har inte råd att betala för skötseln. Nu överväger folk att ta bort sina gravar och gå ur svenska kyrkan. Det har jag hört från flera.

Mikael Eriksson är kyrkoherde i pastoratet och han säger så här:

– Vi har ett lagkrav på oss, att inte ta hand om den här skötseln. Det funkar som hemma i trädgården, sköter man den växer den inte igen. Sköter man den däremot inte så blir det så här.

Eriksson understryker samtidigt att man valt att tolka lagen till de anhörigas fördel.

– Vi klipper de stora gräsytorna, medan anhöriga bara ansvarar för gräsytan närmast stenen. Antingen man klipper själv eller betalar för det, säger Mikael Eriksson. För det ingår nämligen inte i det begravningsavgiften täcker och det är min bild, att den som betalar för att få sin grav skött inte är intresserad av att betala för de som inte sköter sin grav. Utan ansvaret ligger helt enkelt på gravrättsinnehavaren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charlotte Madestam