I årskurs nio fick Lova Bergsten ett stipendium i SO, för ett målmedvetet arbete och goda kunskaper i ämnet. Sebastian Lindberg Emanuelsson fick stipendium för stort intresse och engagemang inom NO-ämnena.

I matematik belönades Erik Liljegren för gott engagemang och visat intresse i kombination med goda kunskaper.

Stipendiet i språk tilldelades Tuva Swierenga, för goda kunskaper i både engelska och tyska.

Språkstipendiet i Svenska gick till Clara Wärnsberg, för god förståelse och känsla för språket,

Stipendiet i Slöjd tilldelades Elsa Kullberg, för hennes arbete med att tolka en annan kultur och sin målmedvetenhet i arbetet.

Stipendiet i Svenska som andraspråk tilldelades Abdulrzak Al Kamel, för sitt engagemang och ansträngning som givit en god utveckling i ämnet.

Vid avslutningen uppmärksammades också Eleverådets avgående ordförande, Anes Asic, som fick ta emot ett speciellt stipendium.

Han är en god ambassadör för skolan, skriver man i motiveringen, där han också utvecklat elevrådets arbete och fört fram elevernas gemensamma talan.

I sjätte klass utdelades också ett stipendium. Neslisha Demirel uppmuntras för sitt arbete i ämnet Svenska som andra språk, efter att på kort tid gjort stora framsteg.

Prolympias Idrottsstipendier till delades Oana Stan och Filip Bruce.

Kalmar läns hembygdsförbund delade ut diplom och en gåva till Felicia Konradsson och Erik Liljegren.