Johan Svensson (M) har avsagt sig platsen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, för att i stället bli förste vice ordförande i ÖSK:s direktion. En plats som Carl-Wiktor Svensson (M) lämnar, för att ta över Johan Svenssons plats i miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges möte på måndagskvällen innehåll en lång rad valärenden. En ny mandatperiod kräver en mängd val för att fylla upp poster och uppdrag.

Som till exempel att utse huvudmän för sparbankerna i Lönneberga-Tuna-Vena och Virserum.

Vidare utsågs Lars Rosander (C), Åke Nilsson (KD), Åke Bergh (M) , Tomas Söreling (S) och Nermina Mizimovic (S) till ordinarie ledamöter i HKIABs styrelse. De blir också ledamöter i styrelsen för Invensys Property, bolaget som äger Vartaområdet, och de valdes också till att bli krisledningsnämnd.

Lars Rosander utsågs till att bli kommunens representant i Hultsfreds Trygga hem, med Tomas Söreling som ersättare.

Till ny ledamot i kommunfullmäktige efter SDs Tove Johansson har länsstyrelsen räknat fram Gun-Britt Sjögren.