Udda safarin ska ge mer information

Eftersom intresset för solenergi är så stort och frågorna så många ordnas länets första solsafari. Både Bostadsrättsföreningen Trollstigen och lantbrukaren Fredric Svensson visar upp sina anläggningar.

29 augusti 2019 06:00

– Många är osäkra och vill gärna ha råd och tips innan man tar beslut om att bygga en solcellsanläggning, säger Ted Sjödahl, energi- och klimatstrateg på länsstyrelsen. Det känns positivt att vi kan erbjuda den som vill ha svar på sina frågor att träffa och prata med en oberoende som gått igenom processen.

Solsafarin genomförs på söndag, för första gången, över hela Kalmar län. Då kommer 33 solcellsägare, i form av privatpersoner, företag och föreningar, att visa sina solceller och svara på frågor.

Intresset för solenergi och för att bygga solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet ökar stadigt. Bara i år har Länsstyrelsen Kalmar län fått in 650 ansökningar, varav ett 40-tal från Hultsfreds kommun.

– Vi kunde se en markant ökning av ansökningar från den 1 januari 2018 då stödnivån ökade från 20 till 30 procent, säger Ted Sjödahl. Sedan dess har det varit högt tryck på antalet ansökningar, även nu sedan stödnivån åter sänkts till 20 procent. Vi får in 20–30 ansökningar i veckan.

Vad tror du det beror på att intresset ökat stadigt?

– Möjligheten till investeringsstöd, och det bör tilläggas att det är lönsamt även utan stöd. Dessutom har solcellsanläggningarna blivit mer prisvärda och det har blivit enklare att sälja elöverskottet till elbolagen.

Två av solsafarins 33 solcellsägare finns i Hultsfreds kommun: Fredric Svensson i Myreholm utanför Vena och bostadsrättsföreningen Trollstigen i Hultsfred, vars anläggning invigdes så sent som i april och uppges fungera jättebra.

Tre parhus och fem villor har tillgång till solenergi tack vare en investering på 1,7 miljoner kronor. Enligt beräkningarna ska anläggningen producera 80 000 kilowattimmar per år, men som man upplever det så här långt ser det rent av ännu mer lovande ut.

– Kalkylerna visar att vi ska producera 60-70 procent av det totala energibehovet själva, men vi tror som sagt att den siffran kommer stiga, kanske uppemot 80 procent, så alla är helnöjda, säger ordförande Siwert Creutz.

Vad är syftet med solsafarin?

– Att ännu fler ska bli intresserade av denna miljövänliga energiproduktion, säger Ted Sjödahl, som hoppas att nyfikna solcellsintressenter passar på att låta sig blir inspirerade.

– Så det kan produceras ännu mer el från solen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charlotte Madestam

Ämnen du kan följa