Unik produkt ska tillverkas i Hultsfred

Busshållplatsen ska bli ett andningshål för resenärerna. Ett andningshål som erbjuder ren luft. En världsnyhet som tagits fram i samarbete mellan två företag.

7 juni 2019 06:00

En helt ny variant på väderskydd har tagits fram av Team Tejbrant i Hultsfred tillsammans med Camfil från Trosa, som med teknikens hjälp renar luften inne i glasburen.

Med hjälp av fläktar, filter och övertryck blir luften upp till 80 procent renare än utanför.

– Vi har gjort mätningar som visar det, säger Anders Hedström, expert på inomhusluft på Camfil.

– Till och med att vi ställde en äldre dieselbil precis utanför under mätningen. Så vi vet att tekniken fungerar, fortsätter han.

– Vi började skissa på det här projektet för ett par år sedan, säger Per Saveborn, arbetande styrelseordförande för team Tejbrant. Vi ville kombinera kompetensen som finns hos Camfil och vår kompetens på att tillverka väderskydd.

Och efter att ha provat några olika lösningar, har man nu kommit så långt att det finns en färdig, fungerande prototyp som man kan visa upp för eventuella kunder.

Redan nu har man märkt ett visst försiktigt intresse för produkten, även om man inte gått ut på allvar med den.

– Vi är precis framme i lanseringsskedet, säger Per Saveborn som dock hoppas och tror att den kommer att bli intressant framförallt i storstäderna. Både i Sverige och utomlands.

Men självfallet blir den också mer kostsam än vanliga väderskydd.

– Jag skulle tro att det handlar om två och en halv gång så mycket, säger Per Saveborn, men det beror mycket på tillverkningsvolymerna hur priserna utvecklas.

Målsättningen är naturligtvis att det ska bli serietillverkning i framtiden.

I mångt och mycket är det standardkomponenter från de båda företagen som kombinerats. Camfil är världsledande på lufbehandlingt och filter har konstruerat luftreningsanläggningen som ligger under en huv på taket.

– Den suger in luft utifrån och filtrerar den genom först ett förfilter och sedan genom ett hepafilter, säger Anders Hedström. Det tar bort partiklar i luften ända ner på nanonivå.

Att den smutsiga uteluften hålls utanför väderskyddet beror på at det är övertryck därinne. Och en luftgardin blåser framför ingångarna.

– Fläktarna omsätter 1200 kubikmeter luft i timman, säger Anders Hedström, så det blir ett ganska högt övertryck i den lilla glasburen.

Per Saveborn ser dessutom flera olika utvecklingsmöjligheter på det här konceptet. Det behöver inte bara tillverkas som väderskydd.

– Vi kan även bygga dem som lusthus att ställa i parker eller liknande, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olof Carlson

Ämnen du kan följa