– Stören var nedkörd alldeles i närheten av bryggan, med spetsen bara en meter ifrån vattenytan, så hade någon hoppat i eller gjort bomben där kunde det gått illa. Det känns ganska uppenbart att man varit ute efter att skada någon, säger Erik Johansson i Hultsfred-Vimmerby Dykarklubb som varje år ser till att städa rent sådant som människor slängt i vattnet i närheten av badplatsernas bryggor.

I Hultsfred ser kommunen det som en självklarhet då man ger i uppdrag att undersöka och städa på tolv olika ställen varje år, medan Vimmerby begränsar sig vid enbart fem och väljer att endast låta undersöka de nödvändigaste. Vad som finns att finna vid de övriga är det alltså ingen som vet. Med tanke på de fynd som görs och som annars kunnat orsaka svåra personskador och stort lidande får man nog se dykarklubbens utförda gärning som en god samhällstjänst.

Dagens fynd vid Hesjön utanför Målilla var bevis på nyttan. Som vanligt mycket flaskor och tomburkar, likaså en trasig glasflaska som kunde gett riktigt svåra skador om någon trampat på den. Men värst var den stör på 3,5 meter som var vässad i båda ändar och nedstucken i sjöbotten alldeles i närheten av bryggan. Om någon råkat hoppa rakt mot den kunde den varit livshotande. Skyltar vid bryggor om att inte hoppa i vattnet är alltså en varning att respektera.

Artikelbild

| Erik Johansson visar upp några riktiga rysare funna vid dagens dyk vid Hesjön som kunde ha orsakat riktigt stora personskador och i värsta fall livshotande.

– Hesjön och Kaffeberget i Virserum är de båda sjöarna som brukar utmärka sig negativt, säger Erik Johansson.

Han har dykt i cirka 15 år och tidningen fick följa med på ett av dessa uppdrag. Erik tillhör dem som ogärna missar dessa årliga städdagar.

– Samtidigt som det är otäckt med allt som kastats i vattnet, så är det väldigt spännande att se vad man ska hitta. I år har det faktiskt varit väldigt lite skräp jämfört med tidigare år. Det vanligaste är ölburkar och flaskor men vi har även funnit mycket cyklar, kundvagnar, parkbänkar och bord men även ovanligare saker som salongsgevär, ammunition och svetsaggregat. Vid ett tillfälle fann vi en bil i dammen i Gullringen.

Ersättningen dykarklubben får för utförda uppdrag täcker den kostnad som man har för hyra av simhallen i Hagadal där man bedriver sin verksamhet under tiden oktober till april.

Artikelbild

Lite av dagens skörd kring bryggorna vid Hesjön utanför Målilla.

– Det känns positivt att veta att vi gör något för att minska skaderisken vid badsjöarna, personligen har jag slutar hoppa i sedan jag vet vad som kan dölja sig under ytan.