Dagordningen för sammanträdet innehåller en del spännande frågor. Som till exempelvis skolskjutsarna till Prolympia, en fråga som orsakat en hel del diskussioner den senaste tiden.

Lite mer i skymundan kanske är flytten av fastighetsförvaltningen från ÖSK till AB Hultsfreds Bostäder.

Sedan är det ju alltid spännande att få höra senaste nytt från omdaningen av kommunens äldreboende. En ständig informationspunkt på listan.

Så blir det förstås allmänhetens frågestund, där vem som helst får chans att ställa politikerna mot vägen och fråga om kommunens verksamhet.

Det är lite om vad som händer i kväll och som vi kommer att bevaka live, med en början klockan 18.20.