Vi är halvvägs in i den kritiska månaden februari, som småbarnsföräldrarna döpt till Vabruari.

– Det är mycket förkylningar, och mycket sjukt överlag, säger Marie Pihl, verksamhetschef inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun, som betraktar februari som den tuffaste månaden, även om de höga sjuktalen kan dröja kvar in i mars också.

– Samtidigt är tiden förbi, när det stod mycket folk i kö som ville hoppa in som vikarie. Vi bedriver ju dessutom en verksamhet som inte går att stänga igen, utan den måste fungera alla dagar och alla dygnets timmar. Så det är tufft just nu, tillägger hon.

Artikelbild

| Ulrika Larsson märker av att man är mitt uppe i februari. En tuff månad, då sjukskrivningarna inom vård och omsorg är många. "Vikarierna räcker till 75 procent av frånvaron".

Det märker inte minst Ulrika Larsson.

– Just nu, när det är många sjuka, har vi vikarier till ungefär 75 procent av frånvaron, jämfört med 80-85 annars. Så det är klart att det slår hårt mot verksamheten, att inte ha tillräckligt med folk, säger Ulrika Larsson, som kan ge ett annat tydligt exempel.

– En vanlig månad avslår bemanningsenheten ungefär 100 beställningar av vikarie till de olika arbetsplatserna inom särskilda boenden, hemtjänsten, handikappomsorgen och personlig assistans. Den här månaden är jag uppe i samma antal, trots att vi bara är halvvägs.

Då är "samarbete" ledordet och verksamheterna får försöka låna personal av varandra, där det är möjligt. Det kan vara ställen med tomplatser, där personalen behövs bättre någon annanstans.

– Det handlar också om att genomföra bara det mest basala, så man kanske får skjuta på städning och promenader, duschning och andra serviceinsatser som inte är livsviktiga, säger Marie Pihl.

– Man måste prioritera helt enkelt, och det ska personalen veta om, att det är tillåtet. Det finns nedskrivna rutiner för sådant, för att personalen ska kunna känna sig trygg i hur man ska jobba, när man är färre.

Både Ulrika Larsson och Marie Pihl är vana, efter år av erfarenhet. Så här är det varje februari.

– Jämfört med tio år tillbaka har vi betydligt färre vikarier, även om vi kan se tillbaka på en positiv höst, säger Ulrika Larsson. Många av sommarvikarierna valde glädjande att jobba vidare inom Hultsfreds kommun, sedan de trivts så bra i verksamheten. Men det är ändå så att tillgången är mindre än behovet. Det finns inte så många undersköterskor eller timvikarier att anställa, det är brist på arbetskraft.