Allt fler elever blir av med studiebidraget – på grund av skolk

Andelen gymnasieelever i landet som får sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro är den högsta någonsin. Även i Hultsfred och Vimmerby har det skett en ökning.

Elever med ogiltig frånvaro räknas inte som heltidsstuderande och har därför inte rätt till studiebidrag.

Elever med ogiltig frånvaro räknas inte som heltidsstuderande och har därför inte rätt till studiebidrag.

Foto: Jessica Gow/TT

Hultsfred/Vimmerby2024-07-04 10:00

Totalt 38 100 elever, eller 10,6 procent, blev av med bidraget på grund av ogiltig frånvaro under det senaste läsåret. Det är 3 500 fler än föregående läsår, enligt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

– Det är en längre trend. Med undantag av pandemiåren har andelen gymnasieelever med indraget studiebidrag i skolan ökat de senaste 15 åren, säger Peter Engberg, analytiker på CSN.

I Vimmerby kommun var det 64 gymnasieelever som fick sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro. Det visar siffror som nyhetsbyrån Newsworthy har tagit fram. Det kan jämföras med 42 elever året före. Procentuellt har Vimmerby näst flest skolkare i länet (13,3 procent), bara Nybro har en högre siffra (18,7 procent).

I Hultsfred var det 46 elever som fick sitt studiebidrag indraget läsåret 2023/2024, jämfört med 36 året innan.

Embla Persson, ordförande för Sveriges elevkårer, tycker att skolorna nu "måste säkerställa att det finns system för att fånga upp elever".

"En av fyra gymnasielever tar inte examen i dag och det borde vara i samhällets intresse att säkerställa närvaro och tillhörighet i skolan för alla elever", säger hon i en skriftlig kommentar.

Vidar Ekman, tillförordnad ordförande för Elevernas riksförbund, delar oron.

"Orsakerna till denna utveckling är komplexa och varierar från individ till individ. Möjliga faktorer inkluderar ökad psykisk ohälsa, socioekonomiska utmaningar och brist på stöd inom skolan", skriver han i ett sms.

"Det är avgörande att samverkan mellan skolan och andra relevanta aktörer ökar för att etablera vad orsaken till frånvaron är, och utifrån det erbjuda eleven det stöd som den behöver."

Det är gymnasieelever med mer än fyra timmars upprepad frånvaro i månaden som riskerar att rapporteras av skolan till CSN och bli av med studiebidraget.

Vad den ökade frånvaron beror på vet inte CSN, men en förklaring kan vara skärpta rutiner.

– Allt fler skolor övergår till digital uppföljning av elevfrånvaro, vilket kan förenkla administrationen. Det är en möjlig förklaring till utvecklingen, men sannolikt inte hela, säger Peter Engberg.

Förutom att eleven kan bli återbetalningsskyldig kan bidrag från exempelvis Försäkringskassan påverkas, säger Engberg.

– Om eleven är över 18 år är de här bidragen knutna till att elever tar emot studiebidrag. Skolkar eleven kan det få effekten att bostadsbidrag och underhållsstöd till familjen dras in.

Studiebidrag och frånvaro

Under läsåret 2023/2024 drogs studiebidraget in för 10,6 procent av gymnasieeleverna, vilket är den högsta nivån någonsin.

Att studiebidraget stoppas är vanligare på friskolor än kommunala gymnasieskolor. På friskolorna var siffran 12,1 procent och på de kommunala gymnasieskolorna 10,1 procent.

12,2 procent av pojkarna och 9,0 procent av flickorna fick studiebidraget indraget.

Skillnaderna mellan kommunerna är relativt stor. I vissa kommuner är andelen elever med indraget studiebidrag 3 procent eller lägre, medan siffran på andra håll är över 20 procent.

Ökningen gäller nästan hela landet. Undantagen är Blekinge och Västerbottens län där andelen indragna bidrag minskar.

Värst är det i Södermanlands län, där 14,5 procent av eleverna fick studiebidraget indraget. Bäst är Hallands län med 6,7 procent.

Källa: CSN

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!