Direktbussar försvinner – byte krävs för resenärer

Hultsfred förlorar sina direktbussar till både Oskarshamn och Högsby i samband med KLT:s tidtabellsskifte. "Det är byte i Glahytt eller Kristdala som gäller", säger Martin Åkerberg, biträdande trafikdirektör.

KLT:s nya tidtabell, som börjar gälla den 21 augusti, innebär att flera bussturer dras in eller förkortas. Bland annat tas linje 154 mellan Hultsfred och Oskarshamn bort.

KLT:s nya tidtabell, som börjar gälla den 21 augusti, innebär att flera bussturer dras in eller förkortas. Bland annat tas linje 154 mellan Hultsfred och Oskarshamn bort.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred/Vimmerby2023-08-06 12:00

I våras tog kollektivtrafiknämnden beslut om flera neddragningar i tåg- och busstrafiken i länet. Bland annat skulle bussavgångar med färre än fem resenärer omformas eller dras in i samband med tidtabellsskiftet i augusti.

Bortsett från en indragen morgontur mellan Lönneberga och Hultsfred skulle dock varken Hultsfreds eller Vimmerby kommun påverkas, uppgav Kalmar länstrafik.

Men nu står det klart att flera neddragningar i busstrafiken kommer att drabba Hultsfred och Vimmerby.

– Det var preliminärt Hultsfred-Lönneberga som berördes. Men varje år inför tidtabellsskiftet görs en analys av alla linjer i hela länet där vi tittar på resandeunderlag, säger Martin Åkerberg.

undefined
KLT:s nya tidtabell, som börjar gälla den 21 augusti, innebär att flera bussturer dras in eller förkortas. Bland annat tas linje 154 mellan Hultsfred och Oskarshamn bort.

KLT:s nya tidtabell, som börjar gälla den 21 augusti, innebär bland annat att linje 154 mellan Hultsfred, Bockara och Oskarshamn tas bort.

– Ska man åka Hultsfred-Oskarshamn så blir det med byte i Glahytt. Möjligheten att resa mellan Oskarshamn och Hultsfred kommer att finnas kvar, men inte med 154:an som har gått direkt.

Vidare förkortas linje 54, som i dagsläget går mellan Hultsfred, Kristdala och Oskarshamn. I fortsättningen kommer bussarna endast att gå mellan Hultsfred och Kristdala.

– Ska man vidare från Kristdala får man byta till linje 52 i Kristdala. Det blir mer effektivt och vi kan tillgodose fler behov om vi har en bytespunkt på mitten.

undefined
Linje 54 kommer endast att gå mellan Hultsfred och Kristdala. Resenärer som ska vidare till Oskarshamn får byta till linje 52 i Kristdala.

Linje 159 får också en ny sträckning. I stället för Hultsfred-Målilla-Högsby blir sträckningen Hultsfred-Mörlunda-Berga.

Med andra ord kommer det inte att finnas några direktbussar varken på sträckan Hultsfred-Oskarshamn eller Hultsfred-Högsby.

– Däremot kan du åka tåg mellan Hultsfred och Högsby. Men med buss är det byte i Glahytt. I båda fallen handlar det om ett lågt resande som gör att vi kan få ut mer trafik för pengarna om vi gör på det här sättet.

Enligt Martin Åkerberg är sträckorna mellan Oskarshamn, Högsby och Hultsfred en viktig knutpunkt för arbetspendling som KLT vill förbättra.

– Det här är ett första steg till det. Sedan kan jag inte svara på om vi kan göra ytterligare förbättringar nästa år.

undefined
Hultsfredsbor som vill åka med kollektivtrafiken till Högsby utan byten får i fortsättningen ta tåget.

Blir det inte en försämring för de som pendlar om det krävs ett byte i Kristdala eller Glahytt?

– Ja, det kan absolut vara så. Men antalet resmöjligheter ökar och man tar sig ändå fram, även att man får göra det här bytet. Sedan kan jag inte svara i detalj på hur resandeunderlaget ser ut på de linjerna, men det kan vara lite lägre än vad det är på andra linjer i länet.

En förändring som berör Vimmerby är att linje 34, som tidigare gått från Västervik, kortas ner för att gå mellan Vimmerby och Blackstad.

– Linje 35 går precis som tidigare.

Linje 581 mellan Kisa och Vimmerby får en ändrad dragning – bussen ska köra via riksvägen mellan Södra Vi och Kisa.

Har ni förankrat alla förändringar med Hultsfreds och Vimmerby kommuner?

– Jag kan inte svara på det i det här specifika fallet, men vi har löpande under året avstämningar med kommunerna och lyssnar på deras önskemål, säger Martin Åkerberg.

Räknar ni med att göra större besparingar jämfört med vad som sades i våras?

– Nej, det här ligger inom den summan vi hade som krav på oss. Vi har uppdrag att titta på ytterligare besparingar under hösten. Vi får återkomma om vad det kan innebära. Det är inte säkert att det drabbar Hultsfreds och Vimmerby kommun, utan vi tittar på hela länet.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!