Silverdalen först ut när 93 lägenheter ska rivas

Hultsfreds Bostäder har nu bestämt turordningen för de rivningar som ska göras på tre orter. För vissa hyresgäster kom beskedet om rivningen som en överraskning.

Parkvägen 1A och 1B i Silverdalen är två av fastigheterna som ska rivas. "Det är förråd i det ena huset och sex lägenheter i det andra", säger Helena Grybäck Svensson.

Parkvägen 1A och 1B i Silverdalen är två av fastigheterna som ska rivas. "Det är förråd i det ena huset och sex lägenheter i det andra", säger Helena Grybäck Svensson.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfreds kommun2024-06-01 12:00

Nyheten i korthet

  • Hultsfreds Bostäder planerar att riva totalt 93 lägenheter på tre orter. Lägenheterna ligger på Ringvägen i Virserum, Granitvägen i Hultsfred och Parkvägen i Silverdalen.
  • Rivningen i Silverdalen ska vara klar innan året är slut. Därefter står Virserum näst på tur.
  • Bostadsbolaget letar efter ersättningslägenheter och kommer att ha kontakt med de boende under processen.

"Det är med stor förvåning och påföljande oro som jag idag läste ett meddelande som lagts i brevfacket att den bostad man bor i ska rivas inom ett år? Känner verkligen inte att jag som boende på något sätt fått vara delaktig i den beslutsprocessen", skriver en hyresgäst i Virserum i ett mejl som har skickats till både Hultsfreds Bostäder och Vimmerby Tidning.

undefined
Totalt 44 lägenheter ska rivas i Virserum. Rivningshusen ligger på Ringvägen 1–5 och Ringvägen 7–11.
undefined
Lägenheterna på Ringvägen i Virserum ska vara utflyttade och tömda senast sommaren 2025.

Hur har ni informerat de berörda hyresgästerna om rivningarna?

– Rivningarna är politiska beslut, så det har varit en demokratisk process både i bolaget och i fullmäktige. Nu när det närmar sig blir det med informationsbrev och vi kontaktar hyresgästerna efter hand som vi har förslag på ersättningslägenheter, säger Helena Grybäck Svensson, vd för Hultsfreds Bostäder.

Bostadsbolagets fastighetsstrategi, som klubbades igenom i fullmäktige i februari, sträcker sig fram till 2026 och innehåller både satsningar och rivningar. Enligt strategin ska man riva 44 lägenheter på Ringvägen i Virserum, 43 lägenheter i Stålhagen i Hultsfred och sex lägenheter på Parkvägen i Silverdalen. Totalt handlar det om 93 lägenheter.

undefined
"Det är nu arbetet börjar med att hitta ersättningslägenheter", säger Helena Grybäck Svensson, vd för Hultsfreds Bostäder.

På vilken ort börjar ni att riva?

– Vi kommer att börja att riva Parkvägen i Silverdalen, men vi har inte ansökt om några rivningslov än.

Helena Grybäck Svensson uppger att rivningen i Silverdalen ska vara klar innan året är slut.

– Det är sex lägenheter det handlar om, men alla har inte varit uthyrda.

Efter Silverdalen står lägenheterna i Virserum näst på tur.

– De ska vara utflyttade och tömda senast sommaren 2025.

undefined
Parkvägen 1A och 1B i Silverdalen är två av fastigheterna som ska rivas. "Det är förråd i det ena huset och sex lägenheter i det andra", säger Helena Grybäck Svensson.
undefined
Ett av husen i Silverdalen som ska jämnas med marken innan året är slut.

Har ni någon tidsplan för rivningarna i Stålhagen?

– Den sträcker sig till 2026. Vi kommer säkert att börja jobba med det lite parallellt under tiden, men just nu är koncentrationen på Silverdalen och Virserum.

Hultsfreds Bostäder letar nu efter ersättningslägenheter till hyresgästerna.

– Efter hand som vi får fram ersättningslägenheter kommer det att bli omflytt.

Renoverar ni några lägenheter i Silverdalen?

– Det kan jag inte svara på rakt upp och ner. Vi tittar alltid på att ersättningslägenheterna ska vara i uthyrningsbart skick. Det pågår hela tiden. Antingen finns det lägenheter som är i ordning eller så fixar vi till dem. Det kommer att bli ett antal renoveringar där det behövs.

Finns det lediga lägenheter på alla de tre orterna?

– Ja, det finns väldigt mycket lediga lägenheter. Det är därför vi väljer att riva. Vi har för mycket som är tomt. Vi försöker att flytta om dem inom de här bostadsområdena i möjligaste mån.

undefined
Granitvägen 13 är ett av husen som Hultsfreds Bostäder planerar att riva i Stålhagen i Hultsfred.
undefined
Granitvägen 13 och 19 i Stålhagen.

Hur vill du kommentera kritiken från en hyresgäst i Virserum som anser att de boende bör få vara delaktiga i beslutsprocessen?

– Det här är en strategi som har tagits politiskt. Den har stötts och blötts i de demokratiska forumen. Det har jag att förhålla mig till. Det är nu arbetet börjar med att hitta ersättningslägenheter, och då kommer vi att ha kontakt med de boende.

Kunde ni ha gjort någonting mer för att informera om processen?

– Det är först när det är beslutat som det går att informera, säger Helena Grybäck Svensson som konstaterar att processen även har kunnat följas i media.

– Det är inte så att det har gått obemärkt förbi.

Hon uppger att vissa hyresgäster är positiva till att antalet tomma lägenheter minskar, medan andra är kritiska till rivningarna.

– Klart att det är jobbigt att behöva flytta. Men det är den lösning som vi långsiktigt har sett, och som politiken har tagit beslut om måste ske, för att det ska bli bättre på sikt.

undefined
Parkvägen 1B i Silverdalen.
Här ska lägenheter rivas

Stålhagen, Hultsfred: Granitvägen 13 och 19 (16+27 lägenheter).

Virserum: Ringvägen 1–5 och 7–11 (21+23 lägenheter).

Silverdalen: Parkvägen 1A och 1B (6 lägenheter).

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!