Åkesson vill se fler viltstängsel

Antalet viltolyckor ökade i Hultsfreds kommun i fjol. Trafikolyckorna med vildsvin tredubblades och står nu för nära var fjärde viltolycka.

Viltstängsel är ett sätt att minska viltolyckorna, men de behöver kombineras med andra åtgärder, anser Anders Sjölund på Trafikverket.

Viltstängsel är ett sätt att minska viltolyckorna, men de behöver kombineras med andra åtgärder, anser Anders Sjölund på Trafikverket.

Foto: Johan Nilsson / TT

Hultsfreds kommun2020-01-13 19:00

Det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet. 314 viltolyckor på ett år är den näst högsta siffran de senaste fem åren. Bara 2016 ligger högre med 372 olyckor. Rådjursolyckorna ligger ungefär konstant medan älgolyckorna minskar något.

Det som sticker ut är vildsvinen. I fjol hela 74 olyckor med vildsvin i kommunen. Det är avsevärt fler än 2018 med 24 och 2017 med 51 vildsvinsolyckor.

Anders Åkesson,  centerpartistisk riksdagsledamot från länet och vice ordförande i riksdagsens trafikutskott, reagerar starkt på den ökningen. 

–  Det är en oerhörd dramatisk utveckling, inte minst i Kalmar län där det sker flest olyckor, säger Anders Åkesson.

Han hänvisar till resultat riksdagens utredningstjänst tagit fram strax före jul som visar att det sker i snitt tolv viltolyckor per dygn i Kalmar län och att länet ligger högst när man ser till antalet olyckor och antalet bilar. 

– Kalmar län har förhållandevis lite viltstängsel jämfört med Jönköpings- och Kronobergs län. Det finns en tröghet hos Trafikverket i det avseendet och det verkar som att problemen med de ökande viltolyckorna hamnar i skuggan av Nollvisionen, eftersom viltolyckor inte leder till dödsfall så ofta, säger han.

Utöver mer viltstängsel föreslår centern även en effektivare jakt och bättre samordning mellan myndigheterna i viltfrågor. Något partiet föreslagit i en kommittémotion.

Anders Sjölund, nationell samordnare för Trafikverkets arbete med viltolyckor instämmer delvis i Anders Åkessons synpunkter.

– Att vilolyckorna hamnat under radarn stämmer, för Nollvisionen fokuserar på dödlighet i trafiken. Men nu är viltolyckorna tillbaka på agendan igen, framför allt eftersom de kostar mycket pengar, säger Anders Sjölund.

Han är samtidigt mera kluven till att enbart bygga mer viltstängsel.

–  Sverige har mest viltstängsel i världen, ändå har vi mest viltolyckor. Stängsel kan vara bra på vissa sätt, men behöver ofta kombineras med andra åtgärder, säger han.

Han nämner bland annat passager av olika slag där vilt kan passera planskilt eller där bilisterna uppmärksammas extra på att "här är det en påtaglig risk för vilt".

– Det vi jobbar mest med är öppningar i stängslen med varningssignaler när vilt är på gång och broar eller tunnlar och för att få viltet dit. Det pågår ett hektiskt arbete om var de resurser vi har ska satsas i de olika länen, säger han.

Riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) tycker att det behövs fler viltstängsel i Kalmar län.
Riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) tycker att det behövs fler viltstängsel i Kalmar län.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!