Få kvinnor är förtroendevalda: "Ett gemensamt ansvar"

17 av de 45 ordinarie ledamöterna i fullmäktige är kvinnor. I både ÖSK och miljö- och bygg saknas helt kvinnor på de ordinarie posterna. "Att vi är sämst är inget jag är stolt över", säger Johan Svensson (M).

Åsa Landberg (C), Nermina Mizinovic (S) och Marianne Vifell Waters (M) hoppas få se fler kvinnor på de olika politiska posterna efter valet. "Klart man önskar att politiken ska spegla hur könsfördelningen ser ut i samhället", säger Åsa Landberg.

Åsa Landberg (C), Nermina Mizinovic (S) och Marianne Vifell Waters (M) hoppas få se fler kvinnor på de olika politiska posterna efter valet. "Klart man önskar att politiken ska spegla hur könsfördelningen ser ut i samhället", säger Åsa Landberg.

Foto: Charlotte Madestam/Privat/Sofie Olsson

Hultsfreds kommun2021-10-23 06:00

Det är få kvinnor bland de förtroendevalda i Hultsfreds kommun. Särskilt om man bryter ut de ordinarie uppdragen. 

För att ta några exempel: 2 kvinnor av 11 ordinarie i kommunstyrelsen, 17 av 45 i fullmäktige och av 5 i kommunstyrelsens arbetsutskott är Nermina Mizinovic (S) ensam kvinna.

– Det skulle vara bra med fler kvinnor i politiken, bra om vi vore representerade på alla poster om det gick, säger hon.

undefined
17 av 45 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige är kvinnor. "Vi får hoppas att alla partier lyckas få in fler kvinnor till nästa val. Det är ett gemensamt ansvar", säger Åsa Landberg, (C) ordinarie i ks och fullmäktige.

Tittar man partivis har KD flest kvinnliga förtroendevalda, 6 av 14 (42,86 procent). M har blygsamma 2 av 15 (13,33 procent).

– Jättesynd, vi jobbar verkligen med frågan ska du veta, säger ordförande Johan Svensson. Kvinnorna finns bland våra medlemmar, så det man får fundera på är varför de är svåra att rekrytera till en position. Jag har tyvärr ingen quick fix-lösning.

Kan det spela in att det är mansdominerat inom politiken?

– Ja, det kan nog vara en och annan som drar sig för att engagera sig som förtroendevald för den skull, tror Johan Svensson. Jag skulle lämna min plats för en kvinna, om någon vill ha den.

Lite jämnare fördelning blir det på sina håll om man räknar in ersättarna.

Marianne Vifell Waters (M) är ersättare i ks, ksau och ÖSK, ordinarie enbart i fullmäktige.

– Jag håller med om att det vore bra om vi fick in fler kvinnor på politiska poster. Det är min förhoppning att jag ska ta steget upp från ersättare till ordinarie efter nästa val.

Vad gör du, som ansvarig för Moderatkvinnorna, för att få in fler kvinnor i kommunpolitiken?

– Jag pratar allmänt politik när jag träffar människor och jag märker att det finns ett större intresse bland unga att prata politik. Kanske är det en Greta Thunberg-effekt, att de vill vara med och påverka. Jag tolkar det som att vi på sikt kan komma att få in fler yngre, och förhoppningsvis fler tjejer, i politiken.

undefined
I både ÖSK och miljö- och bygg saknas helt kvinnor på de ordinarie posterna. Medan barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har en majoritet kvinnor, 55,56 procent genom att 5 av 9 är kvinnor i båda fallen. Båda nämnderna har dock manliga ordföranden.

Till skillnad mot ÖSK och miljö- och bygg, som helt saknar ordinarie kvinnliga ledamöter, har barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden en majoritet kvinnor, 55,56 procent genom att 5 av 9 är kvinnor i båda fallen. Båda nämnderna har dock manliga ordföranden.

– Klart man önskar att politiken ska spegla hur könsfördelningen ser ut i samhället. Vi får hoppas att alla partiet lyckas få in fler kvinnor till nästa val. Det är ett gemensamt ansvar, säger Åsa Landberg, (C) ordinarie i ks och fullmäktige.

Förtroendevalda

Medlemmar med politiska uppdrag, ordinarie och ersättare:

Centerpartiet: Totalt 30, varav 10 kvinnor. (33,33 procent)

Socialdemokratiska Arbetarpartiet: 26, varav 10 kvinnor (38,46)

Moderata samlingspartiet: 15, varav 2 kvinnor (13,33)

Kristdemokraterna: 14, varav 6 kvinnor. (42,86)

Vänsterpartiet: 10, varav 3 kvinnor (30,0)

Sverigedemokraterna: 10, varav 4 kvinnor. (40,0)

Källa: Kommunens hemsida.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!