Fler behöriga lärare på kommunens skolor

Antalet behöriga lärare vid kommunens skolor ligger fortfarande lågt. Men det blir bättre och bättre.

Hultsfreds kommun 20 september 2019 19:30

–  Vi jobbar på flera sätt, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars, Bland annat genom att stötta de lärare som vill studera vidare och få sin lärarlegitimation. Just nu har vi 35 lärare som studerar, och de kommer att vara klara inom ett, två år.

Han berättar också att förskollärarutbildningen på Campus Småland skapar förhoppningar om  att få fler utbildade förskollärare i Hultsfreds kommun.

–  Vi har också en diskussion med Campus om att skapa en utbildning för lärare med inriktning på fritidshem, fortsätter Martin Snickars. Men det finns inga beslut ännu.

Just lärare med inriktning mot fritidshemen är en akut bristvara i kommunen. Det är bara 39,1 procent som har den rätta behörigheten.

Allra bäst behörighet är det på Vuxenutbildningen, som kan ståta med full pott, 100 procent behöriga i minst ett ämne.

I andra änden på skalan finns Grundsärskolan, där en tredjedel av lärarna har behörighet i minst ett ämne. Vilket är en minskning mot tidigare år.

I grundskolan är behörigheten 64,4 procent, lite högre än i förskolan som har 60,4 procent.

Gymnasiet 73,2 procent behöriga lärare och gymnasiesärskolan ligger lite bättre till med 85,7 procent.

–  Vi har legat lågt när det gäller behörigheten, säger Martin Snickars, men nu ser det ut att gå åt rätt håll. Behörigheten ökar i de flesta verksamheterna.utom Grundsärskolan och Vuxenutbildningen. Men i Vuxenutbildningen är det ju 100 procent, så det kan inte öka.

Så även om det är en bit kvar, ser han ändå positivt på utvecklingen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa