Här är bostadsbolagets analys – därför ska 93 lägenheter rivas

Vimmerby Tidning har begärt ut de analyser som ligger till grund för beslutet att riva hyreshus med totalt 93 lägenheter i Virserum, Hultsfred och Silverdalen. Här är svaret från Hultsfreds Bostäder.

Tabellen visar de uppgifter som ligger till grund för fastighetsstrategin, enligt Hultsfreds Bostäders vd. (Bilden är ett montage.)

Tabellen visar de uppgifter som ligger till grund för fastighetsstrategin, enligt Hultsfreds Bostäders vd. (Bilden är ett montage.)

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfreds kommun2024-07-04 20:30

"En omfattande analys av ABHB:s fastighetsportfölj har utförts, där faktorer såsom vakansgrad, ekonomiska resultat, energieffektivitet, fastigheternas underhållsbehov samt tillgång och efterfrågan har vägts samman", skriver AB Hultsfreds Bostäder i sin fastighetsstrategi.

Hela analysen redovisas dock inte i den fyra sidor långa fastighetsstrategin. Den som läser strategidokumentet får endast veta hur vakansgraden ser ut på de olika orterna och vilka åtgärder som planeras.

När Vimmerby Tidning begär att få ta del av de analyser som gjorts vad gäller behov av renoveringar och underhåll av de aktuella fastigheterna får vi ett kortfattat svar av Hultsfreds Bostäders vd.

"Jag har sammanställt de uppgifter som ligger till grund för framtagningen av vår fastighetsstrategi. I strategin har vi gjort en sammanvägd bedömning av hela bostadsområdena. Arbetet med vår underhållsplan pågår och det är ett arbetsmaterial som jag inte lämnar ut i dagsläget", skriver Helena Grybäck Svensson och bifogar en tabell med uppgifter om de aktuella bostadsområdena i Virserum, Silverdalen och Hultsfred.

undefined
"I strategin har vi gjort en sammanvägd bedömning av hela bostadsområdena", skriver Helena Grybäck Svensson, vd för Hultsfreds Bostäder.

I tabellen redovisas bland annat vilken energiklass fastigheterna tillhör. Energiklass A har lägst energianvändning och G högst. Energiklass E är en vanlig energiklass för äldre byggnader, enligt Boverket.

"Energiklassningen av byggnader är av samma typ som till exempel tv-apparater och kylskåp. Men det finns en viktig skillnad. Tv-apparater och kylskåp som säljs finns nästan enbart som nya moderna produkter, och de flesta apparaterna har energiklass A till C. När det gäller byggnader är de flesta äldre. Därför kommer många byggnader att hamna i energiklasserna D, E, F eller G", skriver Boverket på sin hemsida.

Enligt Hultsfreds Bostäder har bostadsområdet i Virserum, Cypressen 2 A-D, energiklass G och underhållsbehovet bedöms uppgå till 125 miljoner kronor under perioden 2023–2072. 

Bostadsområdet i Silverdalen, Hulingsryd 14:67, har energiklass F och ett bedömt underhållsbehov på 50 miljoner under det kommande halvseklet.

Bostadsområdet i Hultsfred, Gnejsen 1, har energiklass D och E. Underhållsbehovet bedöms uppgå till 190 miljoner fram till år 2072.

I tabellen redovisas även områdenas resultat för 2021 och 2022. Det är genomgående röda siffror. Minusresultaten har uppgått till mellan 172 900 och 760 100 kronor.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!