Hotas av 400 000 kronor i böter – om avfallet inte städas bort

Stora mängder avfall, däribland ett 20-tal skrotbilar och tre husvagnar, måste forslas bort från två fastigheter. Om föreläggandet inte följs väntar ett vite på upp till 400 000 kronor.

Bland annat måste ett flertal fordon och husvagnar forslas bort från de aktuella fastigheterna i Hultsfreds kommun.

Bland annat måste ett flertal fordon och husvagnar forslas bort från de aktuella fastigheterna i Hultsfreds kommun.

Foto: Miljö- och byggnadsnämnden

Hultsfreds kommun2024-07-02 11:17

Enligt miljö- och byggnadsnämnden har det lagrats mycket avfall under lång tid på de aktuella fastigheterna, som ligger på en mindre ort i Hultsfreds kommun, trots att tillstånd saknas för en sådan verksamhet.

Det har kommit klagomål på avfallet och nämnden har tidigare ställt krav på uppstädning. Föreläggandena har följts till viss del, samtidigt har nytt avfall kommit till platsen.

Nämnden anser att avfallet ska omhändertas av godkänd avfallsmottagare, säljas eller placeras inomhus för att inte störa närboende samt för att skydda marken mot föroreningar.

Enligt ett föreläggande från januari skulle arrendatorn till fastigheterna se till att alla däck och allt metallavfall togs bort från områdena senast den 13 mars i år.

"Vid besök på fastigheterna den 17 april 2024 konstaterades att mycket metallavfall och däck fortfarande fanns kvar på området. Arrendatorn meddelade att han inte kunnat jobba på i den takt han tänkt på grund av hälsoskäl. Han framförde att även om han anlitar transportör så behöver han vara med när avfallet hämtas för att säkerställa att rätt saker tas med", skriver miljö- och byggnadsnämnden i ett beslut.

undefined
Under en längre tid har stora mängder avfall lagrats på fastigheterna.

Inte heller när ett nytt besök gjordes på platsen den 23 maj hade allt avfall forslats bort.

"Bilder togs för att tillsammans med arrendatorn gå igenom avfallet på områdena och identifiera vad som ska tas bort. Eftersom åtgärder enligt föreläggandet den 24 januari 2024 inte genomförts inom utsatt tid kommer föreläggandet nu förenas med vite."

Nämnden har listat 20 punkter med avfall/material som ska omhändertas av godkänd avfallsmottagare, säljas och bortforslas eller placeras inomhus senast den 15 september. Vitet sätts till 20 000 kronor per punkt, vilket innebär att arrendatorn riskerar att få böta sammanlagt 400 000 kronor om föreläggandet inte följs.

Här är avfallet som måste avlägsnas:

1. Barack samt blandat avfall 

2. Metallavfall, däck och elavfall

3. Däck och metallavfall

4. Två fordon

5. Två fordon

6. Två fordon

7. Fem fordon

8. Två fordon

9. Däck och metallavfall

10. Blandat avfall och ett fordon

11. Blandat avfall

12. Två fordon

13. Däck och metallavfall

14. Ett fordon

15. Blandat avfall

16. Husvagn

17. Fem fordon

18. Två husvagnar

19. Släp med metallavfall

20. Två fordon

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!