Hultsfred kan få närmare en miljon till läroböcker

Statens satsning på mer fysiska läromedel i skolan gynnar skolorna i Hultsfred. Kommunen har i år möjlighet att få närmare en miljon i bidrag.

Martin Snickars är barn- och utbildningschef i Hultsfreds kommun.

Martin Snickars är barn- och utbildningschef i Hultsfreds kommun.

Foto: Charlotte Madestam

Hultsfreds kommun2024-02-23 06:00

I Vimmerby kommun är det skolnedskärningar och det gör att kommunen sannolikt inte kommer att få ett öre av ett statligt stöd för fysiska läromedel. I Hultsfreds kommun är läget ett annat.

Hultsfred satsar inte bara lika mycket som förra året på skolan utan utökar till och med budgeten. För det belönas kommunen av staten med möjligheten att få ett bidrag om i år max 710 167 kronor till inköp av fysiska läroböcker.

Förra året sökte kommunen och fick dess maxbelopp då, 738 789 kronor.

– Det finns en bidragsram för hur mycket man kan få och vi sökte hela bidraget. Det var väldigt uppskattat på våra skolor, berättar Martin Snickars, barn- och utbildningschef.

Hultsfred kunde gasa i stället för att bromsa.

– Kravet är att vi inte minskar våra egna kostnader för läromedel. Vi kommer att göra tvärtom och öka lite grann. Läromedlen har blivit dyrare som så mycket annat.

Kommunen hade inte ökat anslagen på några år när de insåg att det behövdes mer pengar.

– Vi ökade budgeten redan året innan. Vi såg hur inflationen ökade våra kostnader för läromedel. Men också kostnaderna för praktiska och estetiska ämnen ökade.

Han nämner att slöjden fick ökade kostnader för bland annat tyger, att kostnaden för musikinstrument till musiken ökade och att färg och papper till bild blev dyrare.

Hultsfreds kommun kommer att söka även i år.

Vilken skillnad gjorde bidraget förra året?

– Jag vet att vi fördelade ut läromedelspengarna till grundskolorna efter dialoger med lärarna på skolorna. Det ska ändå kompletteras och förnyas och då fick lärarna möjligheter att tycka till om detaljerna. Det var väldigt uppskattat med mer pengar.

Bidraget gjorde att takten på att byta ut äldre läromedel kunde bibehållas eller kanske till och med ökas. Böcker är dyra och utan stödet skulle de inte kunna byta så ofta som de behöver.

– Men jag har inga detaljer om när det sker, det är lärarna som beslutar, säger han.

Skolminister Lotta Edholm säger i ett pressmeddelande om den statliga satsningen på fysiska läromedel att digitaliseringen av läromedel i skolan gått för långt. Regeringens strävan är en lärobok per ämne och elev.

Vad tänker du om skolministerns uttalande?

– Jag tänker att det inte handlar om skärmar utan det verktyg som är bäst för undervisningen. Ibland är det digitalt och ibland är det papper och penna. Lärare och elever vet vad som är bäst för situationen, vi använder det som är bäst för det som ska göras.

Skolminister Lotta Edholm tycker att för mycket fokus i dag läggs på digitala läromedel.
Skolminister Lotta Edholm tycker att för mycket fokus i dag läggs på digitala läromedel.
Statliga skolboksmiljoner

Statsbidraget för inköp av vissa läromedel uppgick förra året till 685 miljoner kronor för alla skolor. I år har beloppet sänkts till 658 miljoner kronor. Exakt hur mycket varje skolhuvudman kan söka beslutas av Skolverket.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!