Personalen bemöts kritiskt: "De borde hyllas istället"

Kritiska blickar och ifrågasättande kommentarer. Hemtjänstens personal upplever att de bemöts illa ibland när de är ute i arbetskläder.

Katarina Dunhage Jakobsson backar upp hemtjänstpersonalen, där ibland Essa Fatty. "Sorgligt att de behöver upplever att de blir uttittade och ifrågasatta när de bär arbetskläder ute", säger hon.

Katarina Dunhage Jakobsson backar upp hemtjänstpersonalen, där ibland Essa Fatty. "Sorgligt att de behöver upplever att de blir uttittade och ifrågasatta när de bär arbetskläder ute", säger hon.

Foto: Charlotte Madestam

Hultsfreds kommun2020-05-29 06:00

– Personalen borde istället hyllas för sitt fantastiska arbete, säger Katarina Dunhage Jakobsson, verksamhetschef vård och omsorg. De gör ett otroligt jobb och vi har länge hållit ifrån oss covid-19, det är duktigt.

Hon har blivit varse att allmänheten ser olika på det här med att hemtjänstens personal bär arbetskläder när de handlar eller hämtar medicin åt en brukare. Har de brukaren med sig, bär de dessutom visir sedan en vecka tillbaka.

– Det finns de som tittar konstigt och personal har uppgett att de känner sig iakttagna. Någon har tyckt saker, andra ifrågasatt. Det är deras arbete att hjälpa brukaren och då ska de bära arbetskläder, understryker Katarina.

Men ska brukarna vara ute bland folk i dessa tider?

– Det är en relevant fråga. De flesta av våra brukare har nu varuhemsändning, men det finns några som anser att det är viktigt att få handla själv tillsammans med personal och har de bistånd på den insatsen ska vi hjälpa till. Alla brukare är ju heller inte i riskgruppen 70+, men de flesta är det.

Sveriges Radio Kalmar har rapporterat om hur hemtjänstpersonal i Torsås kallats "jävla smittspridare" och fått kommentarer som ifrågasätter att de vistas ute med sina arbetskläder.

– När jag stämt av med cheferna tycks Hultsfredsborna sköta sig bättre än i Torsås, säger Katarina Dunhage Jakobsson.

Sedan en vecka tillbaka använder hemtjänstens personal alltid visir när de är nära brukarna i syfte att skydda personerna från att smittas. Visar brukaren symptom, ska visiret istället skydda personalen och bidra till att smittan inte sprids vidare, förklarar Katarina Dunhage Jakobsson.

Befarar du att situationen kan förvärras när smittan blir mer påtaglig, det är ändå ganska lugnt här fortfarande?

– Ja, det kan bli så, om rädslorna ökar. Det vore förödande. Jag hoppas istället vi lyckas sprida rätt information, säger Katarina och förklarar:

– Jag skulle snarare säga att hemtjänstpersonalen är renare än både du och jag. Vid misstanke använder de visir, munskydd, skyddskläder –  ja, hela skyddskonkarongen. De är duktigare än de allra flesta på basala hygienföreskrifter och kläderna ska lämnas kvar på arbetsplatsen och tvättas varje dag.

Undersköterskorna Essa Fatty och Emma Nyberg har lyckligtvis inte stött på några kritiker.

– Jag har bara mött folk som har full förståelse och tar det bra, säger Essa.

Emma Nyberg är ute på promenad med Ole Dahl. Sedan en vecka bär personalen alltid visir, när de är nära brukarna.
Emma Nyberg är ute på promenad med Ole Dahl. Sedan en vecka bär personalen alltid visir, när de är nära brukarna.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!