Rätten: Det var rätt att godkänna godstrafik

Arbetsmiljöverkets beslut att godkänna godstrafik med tåg mellan Eksjö och Hultsfred förra sommaren var rätt enligt en dom i Förvaltningsrätten.

Hultsfreds kommun 1 oktober 2019 18:16

Den 16 juli 2018 inträffade en allvarlig olycka med ett godståg på väg från Nässjö till Oskarshamn. Utanför Mariannelund spårade loket och fem vagnar ur som följd av en kraftig solkurva. Lokföraren klarade sig med lindriga skador.

Den 6 augusti var bärgning av lok och vagnar samt reparation av räls och banvall så pass klar att Green Cargo AB planerade att återuppta trafiken igen. Dagen innan gick dock Huvudskyddsombudet för SEKO Lokförare, Lars-Inge Hållander in med ett skyddsstopp. Arbetsgivaren Green Cargo begärde då att Arbetsmiljöverket skulle pröva åtgärden.

 

"Arbetet med att köra tåg på sträckan Eksjö-Hultsfred, bandel 831, innebär inte en så omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarnas liv och hälsa att det finns skäl att låta stoppet kvarstå", var Arbetsmiljöverkets utlåtande.

Beslutet överklagades av Lars-Inge Hållander till Förvaltningsrätten i Göteborg. Nyligen kom deras dom där de anser att Arbetsmiljöverket har haft fog för beslutet och att överklagandet avslås. Domen grundas bland annat på att Trafikverket och en besiktningsman bedömt banan som farbar med reducerad hastighet till 40 km/h på vissa delar.

– Vår hållning är att vi gör inga egna bedömningar utan det är Trafikverket som granskas av Transportstyrelsen som tar beslut och så rättar vi oss efter det, säger Håkan Sjöström som var Säkerhetschef på Green Cargo i Nässjö sommaren 2018 och numera verkar som Senior Advisor.

Huvudskyddsombudet Lars-Inge Hållander ser dock sträckan mellan Eksjö och Hultsfred som en fortsatt risk ur säkerhetssynpunkt.

– Grundskicket på räls och banvall är så dåligt att det inte hjälper med punktvisa åtgärder. Det underhåll som görs räcker bara för att bibehålla banans skick, säger Lars-Inge Hållander som får visst medhåll i domen.

 

"Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att bandel 831 mellan Eksjö-Hultsfred är en gammal bana med eftersatt underhåll vilket kan få konsekvenser om detta inte åtgärdas fortlöpande", skriver Förvaltningsrätten i domen.

Hur har trafiken fortlöpt den gångna sommaren?

– Generellt har 2019 varit avsevärt gynnsammare och de problem som den extrema värmen förra sommaren orsakade har vi inte lidit av alls i år, säger Håkan Sjöstrom på Green Cargo.

– Påfrestningarna på banan har inte varit lika hårda i sommar, men det råder fortsatt nedsatt hastighet på delar av den och det leder till stress och ökade risker, säger Lars-Inge Hållander.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa