Här är årets tema på planteringarna

Hållbarhet och biologisk mångfald. Det är heta ämnen just nu. Och som kommer att gå igen i sommarens kommunala blomlådor.

Malin Lockström jobbar med planteringarna som ska ställas ut i Hultsfreds kommun inom kort. Många planteringar, och mycket arbete i hållbarhetens och den biologiska mångfaldens tecken.

Malin Lockström jobbar med planteringarna som ska ställas ut i Hultsfreds kommun inom kort. Många planteringar, och mycket arbete i hållbarhetens och den biologiska mångfaldens tecken.

Foto: Olof Carlson

Hultsfreds kommun2023-05-29 21:00

Idén om sommarängen kommer ursprungligen från Birgitta Bohm i Högsby som vann årets tävling, och får se sitt förslag bli verklighet.

– Så sommarängen, blomsterängen, blir årets tema för planteringarna säger Malin Lockström som tillsammans med Dennis Holmlund och Linus Karlsson jobbar med det gröna i de båda kommunerna.

undefined
Årets tema, Sommarängen, presenteras av Dennis Holmlund, Linus Karlsson, Malin Lockström och Mikael Nilsson. Sommarängen, hållbarhet och biologisk mångfald var den vinnande idén i ÖSKs tävling.

De har planterat mängder av växter de senaste veckorna. I runda urnor, i fyrkantiga och båtformade. Och det är klassiska växter, saker som insekter tycker om. Ja många av krukorna har till och med försetts med ÖSK-personalens egenhändigt byggda insektshotell, för att hjälpa pollinerarna på traven.

– Här finns till exempel salvia, renfana, backtimjan, smörblomma, gökblomster och lavendel, säger Malin Lockström och visar i en av de många urnorna. Här finns också lammöra.

undefined
Malin Lockström jobbar med planteringarna som ska ställas ut i Hultsfreds kommun inom kort. Många planteringar, och mycket arbete i hållbarhetens och den biologiska mångfaldens tecken.

De här ängsväxterna är dessutom perenner, så de kommer att återbrukas. Det kommer att bli ett nytt tema nästa år.

– Men då kommer de här växterna att planteras ut i parker och på andra ställen, säger Mikael Nilsson, driftschef på ÖSK. Men de kommer inte att se ut riktigt som vi är vana vid.

Återvinning är också en del i temat, med hållbarhet och biologisk mångfald.

– Den här typen av växter är heller inte så jättekänsliga för torka som de traditionella sommarblommorna, berättar Malin Lockström.

– Det gör att de inte behöver vattnas lika mycket som de traditionella blommorna, fortsätter hon, det betyder att vi kan spara på vattnet också. Det betyder mycket nu när det varnas för att bli en torr sommar.

– Vi använder inte dricksvatten att vattna med över huvud taget, skjuter Mikael Nilsson in. Vi tar bevattningsvattnet ur vattendrag i stället.

Han har grubblat en hel del på hur man kan ta vara på och förvara regnvatten.

– Men det är svårt att få ihop tillräckliga mängder. Vi har vattentunnor på en del ställen. Men det förslår inte i stort.

undefined
Har någon flyttat in än? Linus Karlsson kollar insektshotellet.

Tidigare år har det förekommit en del stölder ur de kommunala planteringarna. Pelargoner och andra har mystiskt försvunnit. Malin Lockström är lite rädd för att stöldrisken ökar lite, med tanke på att växterna är perenna.

– Men problemet har minskat de senaste åren, säger Mikael Nilsson, så vi får hoppas att det håller i sig.

Budgeten för den här blomsterprakten är 350 000 kronor i Hultsfreds kommuns alla tätorter. Och i Högsby 190 000 kronor. Men där är det bara i tätorten.

undefined
Kanske inte så överdådigt som vi är vana vid. Men visst finns det blomsterprakt ändå.
Sommarängen blir tema i årets kommunala planteringar. Blomlådorna som ska ställas ut inom kort, innehåller ängsväxter av olika slag. Dennis Holmlund, Malin Lockström och Linus Karlsson jobbar med planteringarna.
Sommarängen blir tema i årets kommunala planteringar. Blomlådorna som ska ställas ut inom kort, innehåller ängsväxter av olika slag. Dennis Holmlund, Malin Lockström och Linus Karlsson jobbar med planteringarna.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!