Så ska populära gångstråket bli tryggare

Ett populärt gångstråk i Järnforsen är att "gå över spången". Det vill säga den lilla gångbron över Emån vid Järnsjön.

Hultsfreds kommun 12 september 2019 11:00

Men – det är inte ett helt ofarligt nöje under den mörka årstiden. Dels saknas belysning på en stor del av vägen, dels måste man också ut på riksvägen ett stycke.

För att skapa en säkrare gångslinga skrev Anders Andersson (KD) och Konny Bogren (S) en gemensam motion till kommunfullmäktige med ett förslag om att göra gångvägen tryggare och säkrare, eftersom det är många som går den här rundan.

Kommunstyrelsen fick vid senaste sammanträdet den här motionen på sitt bord, och beslutade att ge ÖSK, Östra Smålands kommunalteknikförbund, ett uppdrag att kontakta Trafikverket för att se om det är möjligt att få till en gångväg längs 127:an. Ett första steg mot en säkrare promenad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa