Varför har inte hemtjänsten skyddsutrustning?

Varför bär inte hemtjänstpersonalen skyddsutrustning när de är ute hos brukarna? En fråga som ofta ställs i dessa coronatider.

Per-Inge Pettersson (C), ordförande i socialnämnden berättar om de åtgärder som vidtagits för att bromsa coronasmittan.

Per-Inge Pettersson (C), ordförande i socialnämnden berättar om de åtgärder som vidtagits för att bromsa coronasmittan.

Foto: OLOF CARLSON

Hultsfreds kommun2020-04-18 14:00

– Skyddsutrustningen används inte generellt, säger Per-Inge Pettersson, ordförande i socialnämnden. Men personalen är tränad att vara mycket observant. Kommer de till en brukare som visar minsta lilla förkylningssymptom, så ska skyddsutrustningen användas.

 – Så det är en individuell prövning vid varje besök.

Vid senaste sammanträdet fick ledamöterna i socialnämnden en genomgång av vilka åtgärder som Hultsfreds kommun vidtagit för att bromsa spridningen av coronaviruset, om vilka nya förhållningsregler som införts och vilka konkreta åtgärder som satts in. 

Exempelvis har omfattande riskanalyser gjorts. Som till exempel vad som händer vid hög sjukfrånvaro bland personalen.

– Det finns riskanalyser som talar om personalbortfall på upp till 40 procent, säger Per-Inge Pettersson. Hur kommer verksamheten att fungera då?

Eftersom ingen personal får vara på jobbet med minsta lilla förkylningssymptom, är risken stor för hög sjukfrånvaro. Men enligt Per-Inge Pettersson så har det så här långt i alla fall inte varit några problem med bemanningen, även om det har hänt att personal stängts av.

Åtgärder som vidtagits är att samtliga 11 träffpunkter i kommunen har stängts, äldreboenden fick tidigt besöksförbud och att äldreboendenas restauranger stängts för allmänheten liksom andra öppna verksamheter.

Vidare finns en stark rekommendation att alla kommunens medarbetare ska undvika möten med mer än tio personer, kurser, planeringsdagar och liknande har ställts in.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!