Vill inte till skolan: "Vår oro tas inte på allvar"

Elever känner oro över att gå tillbaka till skolan på måndag. "Distansundervisning infördes när det var lite smitta, nu när det ökat och finns i Hultsfred ska vi tillbaka".

Ronja Anemyr, Hanna Åkesson, Ida Kennmark och Astrid Karlsson känner sig inte trygga med att gå tillbaka till skolan."Det känns inte som vår oro tas på allvar", säger de.

Ronja Anemyr, Hanna Åkesson, Ida Kennmark och Astrid Karlsson känner sig inte trygga med att gå tillbaka till skolan."Det känns inte som vår oro tas på allvar", säger de.

Foto: Charlotte Madestam

Hultsfreds kommun2020-05-14 06:00

Astrid Karlsson, Hanna Åkesson, Ida Kennmark och Ronja Anemyr i årskurs åtta har funderat mycket kring att Albäcksskolan frångår distansundervisningen. De säger sig få medhåll av många fler elever.

– Det diskuteras på klasstiderna och vi hör elever även i sjuan och nian som är oroliga och känner ångest, säger Astrid Karlsson. Nu när smittan finns i Hultsfred är det inte omöjligt att någon har det på skolan. 

– Det är lätt för en liten grupp att bestämma om elevernas hälsa. Vissa elever har föräldrar eller andra anhöriga som tillhör riskgruppen, säger Hanna Åkesson. Det skulle inte kännas alls bra att ta med smittan hem till dem.

Distansundervisningen har funkat bra enligt eleverna och med tanke på att det bara är fyra veckor kvar till sommarlovet, undrar de om det egentligen är värt att utsätta eleverna för, som de ser det, en stor risk att bli smittad.

– Vi uppmanas stanna hemma vid minsta symptom, så vi tror att frånvaron kommer öka, säger Ida Kennmark. Nu har vi kunnat delta i undervisningen, även när vi hostat och varit snuviga.

Vad hoppas ni ska hända?

– Att vi får stanna hemma till sommarlovet och vi hoppas få veta hur de som bestämt det här tänkt. Det känns inte som vår oro tas på allvar.

Hultsfreds kommun var unik i sitt beslut, att införa distansundervisning även på högstadiet. Enligt rektor Karolina Karlsson väljer man nu att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer att grundskolor ska vara öppna.

– Det har gått bra för alla andra skolor som varit öppna hela tiden. Nu vill vi avsluta med någon form av normalläge, så vi får in skolrutinerna innan sommarlovet. Annars får vi ett avbräck från mitten av mars till "vi vet inte när".

Vad har ni vidtagit för åtgärder?

– Två arbetslag har flyttat till gymnasiet, så det är fem klasser färre på skolan. I klassrummen sitter alla en och en, vi har delat upp rasterna och ändrat lunchtiderna. Vi använder även gymnasiets tider, så vi kan glesa ut. Idrotten bedrivs utomhus och vi uppmuntrar andra lärare att ha lektioner utomhus om det går. Handsprit är mer tillgängligt och vi påminner ständigt om att bland annat hålla avstånd, tvätta händerna och så vidare.

Ser du en risk att frånvaron ökar?

– Eleverna kan ha kontakt med sin lärare och få hemuppgifter via sin dator så långt det är möjligt, för att de inte ska riskera hamna efter.

Karta: Albäcksskolan
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!