Ekonomi Hushållens konsumtion var oförändrad i november jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med motsvarande månad 2018 steg konsumtionen med 2,3 procent i november.

I oktober ökade hushållens konsumtion med 3,0 procent jämfört med motsvarande månad året före.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och, när det gäller jämförelsen mellan november och oktober, säsongsvariationer.