Huspriserna en procent högre

13 juni 2019 09:32

Priserna på småhus har stigit med en procent under den senaste tremånadersperioden, mars–maj, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med mars–maj 2018 har priserna stigit med två procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i 13 av 21 län. I fyra län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

På årsbasis har priserna stigit i 13 av 21 län. I fem län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT