Inför kulturpott i vården

1 augusti 2019 00:00

Kultur bidrar till ett bättre mående och ökar chanserna för tillfrisknande. Därför vill vi i Vänsterpartiet att regionen skapar en kulturpott varifrån kliniker och vårdavdelningar ska kunna söka pengar för att finansiera kulturupplevelser för sina patienter.

Kulturpotten ska kunna nyttjas av avdelningar där patienter ligger en längre tid, t.ex. barnkliniken och psykiatrin.

Kulturpotten ska ge möjlighet för att både förbättra inneliggande patienters hälsa och ge de regionala kulturutövare, som inte får regionala medel, en möjlighet att vara en del av regionens kulturutbud.

Det kan exempelvis handla om att ordna föreställningar och workshops. Sådana tillfällen kan lysa upp en sjuk människas liv.

Forskning visar att kulturupplevelser ger snabbare rehabilitering och minskar psykisk ohälsa och ensamhet.

Därför är kultur i vården genom en kulturpott viktig!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Kånåhols (V) Region Kalmar län