Inför nattis redan nu

22 januari 2019 04:00

Bättre sent än aldrig!

En mening med ibland dubbel betydelse.

Idag har vi fått en upprepning av beslutet om barnomsorg på obekväma arbetstider i kommunen.

Under förra majoritetens tid fattades också beslut om att det skulle bli av när nya lokaler stod färdiga. I VOK-skogen.

Nu upprepar den nya CMKD-majoriteten det hela och säger att det ska bli ”nattis” när väl den nya förskolan är byggd. I Nybble.

Det är bättre sent än aldrig. Särskilt för den som just behöver barnomsorg sent, när vi andra sover. Därför behövs det nu. Behovet uppstår inte senare, när ett bygge står klart. Det finns nu, idag. Och det måste gå att ordna – tillfälligt – i andra, redan färdiga, lokaler.

Om viljan finns.

Hittills har Vänsterpartiet varit ensamma om den ståndpunkten, men nu vet vi att det höjs röster inom C för att det ska gå att ordna ”nattis” i andra lokaler, i väntan på de nya.

Vi får hoppas C lyssnar med större och mer välvilliga öron än vad S och M hade och ville.

Barnsomsorg på obekväma arbetstider är självklart bra för den enskilda människan, vars livspussel blir så mycket enklare. I sin mest uttalade situation kan det vara skillnaden mellan att kunna ta ett jobb eller inte. Skillnaden mellan att kunna bo i Vimmerby kommun eller ej.

Det är också bra för kommunen själv, som arbetsgivare blir det betydligt enklare att rekrytera behövlig personal till äldreomsorg, LSS, hemtjänst om man kan erbjuda barnomsorg även kvällar, nätter och helger. Och om fler arbetar och bor i kommunen stiger våra intäkter.

Det är också bra för vårt näringsliv. Som kan dra samma fördelar när det kommer till att rekrytera skiftarbetare, kvällsarbetande restaurangpersonal och andra.

Som de flesta förslag från Vänsterpartiet är det inte bara en bra sak med, eller en ensam grupp som gynnas av, en reform. Utan flera.

Barnomsorg på obekväma arbetstider fanns med i Vänsterpartiets budget i november, den som samtliga andra partier röstade emot.

I övrigt gläds vi åt att VOK-skogen fredas, som vi tillsammans med flera andra partier har kämpat för!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Fjällgård Peter Lingeteg Jens af Ekenstam Stenman V i Vimmerby