Hård kritik mot SOS Alarm – svarar för långsamt

SOS Alarm svarar på larmnumret alldeles för långsamt, visar Riksrevisionens granskning. Bristande och outvecklad styrning har gjort larmcentralens verksamhet ineffektiv. SOS Alarm hävdar att svarstiderna förbättrats avsevärt de senaste månaderna.

SOS Alarm brister i sitt uppdrag, enligt Riksrevisionens nya granskning. Arkivbild.

SOS Alarm brister i sitt uppdrag, enligt Riksrevisionens nya granskning. Arkivbild.

Foto: Johan Nilsson/TT

Inrikes2023-12-07 08:04

SOS Alarm har som mål att den som ringer 112 ska få svar inom åtta sekunder. Riksrevisionens granskning som publicerades på torsdagen visar att larmcentralen inte nått målen de senaste tio åren. Den visar också att svarstiderna varierar beroende på var i Sverige du bor.

Riksrevisionen skriver att antalet svarstider på över tre minuter ökar, vilket enligt SOS Alarms egna bedömningar kan utgöra risk för patienten.

Regeringens styrning brister

Riksrevisionens bedömning är att regeringens styrning, som hälftenägare och uppdragsgivare, har varit alldeles för svag. Ett exempel på det är att det i avtalet med SOS Alarm inte finns några skrivningar om vad som händer när larmcentralen inte når målen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som har tillsyn över larmcentralen, vilken också har brister, enligt Riksrevisionen.

“Till exempel utgår den inte från lagstiftning, förordning eller föreskrift, och MSB saknar möjligheter att tvinga SOS Alarm till åtgärder,” skriver Riksrevisionen.

Finns inte i lagen

I dag finns det inga skrivningar om SOS Alarm i lagen. Nu rekommenderar Riksrevisionen att regeringen tar fram ett lagförslag, något som tidigare föreslagits av en statlig utredning från 2018.

"Att det inte finns någon särskild författningsreglering av denna samhällsviktiga funktion är anmärkningsvärt, och gör ansvar, roller och skyldigheter mindre tydliga. Dessutom försämrar det tillsynens förutsättningar och förmåga att upptäcka brister", säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

I väntan på lagförslag rekommenderar Riksrevisionen regeringen att exempelvis se över det tillsynsuppdrag som MSB har att det ska ställas högre krav på SOS Alarm.

Klarar numera målen

SOS Alarms vd Madeleine Raukas tycker att det är bra att Riksrevisionen genomfört en granskning av verksamheten.

– Jag välkomnar granskning, vi är vana vid granskning. Vi är ett viktigt företag för Sverige.

Madeleine Raukas säger att hon påbörjade ett förändringsarbete förra hösten när hon tillträdde. De senaste tre månaderna har svarstiderna legat under målet på åtta sekunder.

– Vi har sedan förra året förbättrat våra svarstider med nästan 60 procent mot föregående år, vilket är en avsevärd skillnad.

En av anledningarna till att svarstiderna förbättrats är att företaget anställt över 350 nya medarbetare och att personalomsättningen minskat.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!