Arbetet med rättsintyg ska ses över

Rätts­medicinal­verket (RMV) får i uppdrag att utveckla arbetet med rättsintyg, enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Arbetet med rättsintyg ska utvecklas. Arkivbild.

Arbetet med rättsintyg ska utvecklas. Arkivbild.

Foto: Jessica Gow/TT

Brott2023-05-12 20:37

Rätts­medicinal­verket (RMV) får i uppdrag att utveckla arbetet med rättsintyg, enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

I ett rättsintyg framgår bland annat slutsatser om hur och när skador uppkommit på en brottsutsatt person. Det används ofta som stödbevisning vid rättegångar.

Antalet rättsintyg som baseras på kroppsundersökningar har minskat kraftigt under de senaste tio åren, och enligt Socialstyrelsen begärs rättsintyg långt ifrån alltid in vid brott i nära relation. RMV har därför fått i uppdrag att utveckla formerna för hur skador kan dokumenteras och om alternativa metoder kan användas.

"Det är bekymmer­samt att antalet rätts­intyg har minskat med tanke på vilken viktig roll de kan spela som bevisning. Som en del i arbetet med att stärka skyddet för brotts­offer är det ange­läget att se till att formerna för att utfärda intygen utvecklas", säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i pressmeddelandet.

Uppdraget ska redovisas senast den 5 april 2024.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!