Brå: Polisens forensiker räcker inte till

Forensiker jobbar bland annat med att undersöka vapen. Men det är framför allt den it-forensiska verksamheten som släpar efter. Arkivbild.
Forensiker jobbar bland annat med att undersöka vapen. Men det är framför allt den it-forensiska verksamheten som släpar efter. Arkivbild.

Den del av polisen som säkrar och undersöker digitala och fysiska spår har så långa handläggningstider att utredningsledare ibland avstår från att kontakta dem, enligt en ny utvärdering av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Brott 25 januari 2023 02:46

Mellan 2017 och 2021 ökade antalet it-forensiska undersökningar med 38 procent, medan antalet it-forensiker ökade med 17 procent. Nio av tio it-forensiker tycker att arbetsbelastningen är ett stort hinder för verksamhetens effektivitet, enligt en utvärdering från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Det tycker utredningsledarna i landet också.

Handläggningstiderna är nämligen så långa att utredningsledarna i vissa fall helt hoppar över att kontakta forensikerna.

De låter hellre andra personer inom Polismyndigheten säkra spår i exempelvis mobiltelefoner, även om det kan leda till en sämre undersökning.

Polisen har länge vetat om att den forensiska avdelningen varit underdimensionerad. När polisen har fått stora resursförstärkningar de senaste åren har mycket av det därför lagts just där.

Men det har inte räckt.

"Det är tydligt att det behövs mer personal till de forensiska verksamheterna, men det löser inte hela problemet. Det behöver bli tydligare vilka ärenden som ska prioriteras för att kunna använda verksamheten så effektivt som möjligt. Polisen behöver även öka den forensiska kunskapen inom hela myndigheten, så att utredningsledare kan göra bättre beställningar och andra funktioner kan avlasta specialisterna med enklare undersökningar", säger Linnea Littman, utredare på Brå i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa