Straff skärptes felaktigt – hävs av HD

En bedrägeridömd man fick sitt straff skärpt med sex månader av tingsrätten efter att domen vunnit laga kraft, skriver Dagens Juridik.

Högsta domstolen anser att tingsrättens rättelse av en bedrägeridom gjordes felaktigt. Arkivbild.

Högsta domstolen anser att tingsrättens rättelse av en bedrägeridom gjordes felaktigt. Arkivbild.

Foto: Magnus Andersson/TT

Brott2023-06-06 05:40

En bedrägeridömd man fick sitt straff skärpt med sex månader av tingsrätten efter att domen vunnit laga kraft, skriver Dagens Juridik. Det skedde genom en så kallad rättelse. Nu har Högsta domstolen beslutat att häva straffskärpningen.

Mannen var enligt den ursprungliga domen dömd till två års fängelse, i en större bedrägerihärva med flera åtalade.

Efter att hovrätten fastställt tingsrättens beslut att ändra straffet gick mannen vidare till HD – som meddelade prövningstillstånd i slutet av förra året.

HD tar fasta på att tingsrättens beslut kom utan att mannen fick tillfälle att yttra sig och upphäver rättelsen.

Domstolen skriver enligt Dagens Juridik att den tilltalade måste kunna förlita sig på ”den grundläggande principen om att avgörandet ska vara orubbligt och endast kunna angripas med särskilda rättsmedel” efter att domen vunnit laga kraft.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!