MSB: Flera lärdomar att dra från Ukraina

Sverige har mycket att lära av Ukraina för att bygga upp ett motståndskraftig civilförsvar. Det konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i en delrapport till regeringen.

Statsminister Ulf Kristersson (M) och Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, besökte tidigare i år MSB:s utbildningsanläggning i Sandö. Arkivbild.

Statsminister Ulf Kristersson (M) och Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, besökte tidigare i år MSB:s utbildningsanläggning i Sandö. Arkivbild.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Civilförsvar2023-11-06 21:09

MSB föreslår bland annat satsningar på ett tätare samarbete mellan räddningstjänst och Försvarsmakten, stärkt cybersäkerhet och bättre beredskap för att ta emot internationellt stöd i händelse av krig.

Rekommendationerna kommer som en del av uppdraget "Erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina", som ska slutredovisas i juni nästa år.

Det ryska anfallskriget i Ukraina drabbar hela samhället. Förutom att civilbefolkningen drabbas direkt av de ryska attackerna lider människorna av förstörd infrastruktur, elförsörjning, livsmedelsförsörjning och välfärd.

"Men Ukraina har uppvisat en försvarsvilja och en motståndskraft som få på förhand hade förväntat sig. För det svenska civila försvaret finns flera lärdomar att dra", skriver MSB i delrapporten.

Minska riskerna

Enligt myndigheten är till exempel ett förberedande samarbete mellan räddningstjänsten och Försvarsmakten i Sverige nödvändigt för att minska riskerna för räddningspersonal i områden där strider pågår.

Det finns också ett behov av att utveckla den svenska förmågan att röja oexploderad ammunition och minor.

När det gäller cyber- och informationssäkerhet kan ett anfall mot Sverige, precis som i Ukraina, mycket väl föregås av ett kraftigt ökat antal cyberangrepp. Svenska aktörer bör därför planera för utökade hotbildsscenarier, anser MSB.

Sverige bör även se över hur samhällsviktig information kan lagras säkert.

Logistiska hubbar

Internationellt stöd i olika former har varit livsviktigt för Ukraina. Där behöver Sverige planera och öva för att effektivt kunna ta emot och distribuera stöd vid en eventuell kris.

"Här finns viktiga lärdomar att hämta från Ukrainas och Polens arbete med logistiska hubbar och samarbete med civilsamhället", skriver MSB.

Exempel på hubbar är de regionala mottagningscenter för humanitär hjälp som Ukrainas regering upprättat i samarbete med civilsamhället.

MSB presenterade nyligen i en annan rapport en prioritering för åtgärder för att bygga upp det civila försvaret under perioden 2025–2030. Enligt myndighetens beräkningar kommer det att kosta runt 20 miljarder kronor per år för att komma nära målet om ett modernt och uthålligt civilförsvar.

Fakta: Lärdomar från Ukraina

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick i juli 2023 i uppdrag av regeringen att redovisa hur erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina kan tas tillvara i utvecklingen av det civila försvaret.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 7 juni 2024.

I delrapporten den 6 november redovisar MSB lärdomar från Ukraina inom sex fokusområden: räddningstjänstens verksamhet och skyddet av civila, reparationsberedskap, cyber- och informationssäkerhet, försvarsvilja, kommunikation med befolkningen och omvärlden samt värdlandsstöd.

Källa: MSB:s delrapport "Erfarenheter från Ukraina"

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!