Inga massavlivningar för fågelinfluensa i år

Den stora risken för fågelinfluensa bedöms vara över och Jordbruksverket häver nu restriktionerna för fjäderfän i högriskområden. Men helt kan man inte andas ut, varnar verkets smittskyddschef Katharina Gielen.

Värphöns i Mörarp. Arkivbild.

Värphöns i Mörarp. Arkivbild.

Foto: Johan Nilsson/TT

Djur2022-04-30 19:51

Stora delar av Sverige har under säsongen klassats som högriskområden med restriktioner på plats för att undvika smittspridning av fågelinfluensan H5N1. I grova drag har det området sträckt sig från Malmö till Uppsala.

Restriktionerna för alla fjäderfän och fåglar som hålls för privat eller kommersiellt bruk hävs nu när den största risken bedöms vara över. Smittspridningen bedöms ha avtagit, vädret är varmare och de flesta fåglar har flyttat färdigt för våren.

Inga utbrott

I fjol avlöste massavlivningarna varandra på de svenska och europeiska gårdarna. Fågelinfluensan drog fram som pesten och miljontals fjäderfän avlivades.

Den här säsongen, som innefattar slutet av 2021 och inledningen av 2022, har varit klart mildare. Inte ett enda större utbrott har konstaterats, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Huruvida det beror på slumpen eller restriktionerna är inte helt lätt att säga, konstaterar Katharina Gielen, smittskydschef vid Jordbruksverket.

– Jag vill tro att det är en kombination och att man som producent verkligen har gjort allt man kunnat. Vi har lärt oss en del under vägen och har hållit utbildningar. Det har varit en kraftsamling för att inte få en liknande säsong igen, säger hon.

"Översomrad" smitta

Vanligtvis är det nya virustyper som sprids varje säsong. Men i fjol upptäckte man att vildfåglarna bar på samma typ både före och efter sommaren – viruset "översomrade", som Gielen kallar det.

– Det pågår ett forskningsprojekt på det här. Det är för tidigt att säga om det är det nya normala eller inte, säger hon.

Det innebär att det inte är helt smittsäkert för fåglarna än och att producenterna bör hålla uppe hygienen och säkerhetstänket.

– Det är klart att det är svårare med biosäkerheten när man har sina fåglar ute. Men det finns fortfarande saker man kan göra och det viktiga är att skydda mot vilda fåglar, säger hon.

Fakta: Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som kan drabba fjäderfän.

Sjukdomen orsakas av influensavirus som kan ge plötsliga sjukdomsutbrott med väldigt hög dödlighet.

Vissa virustyper kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. I Sverige har hittills ingen människa smittats av fågelinfluensa.

Vintern 2020–2021 drabbades Sverige av flera stora utbrott i vad som beskrivits som den värsta fågelinfluensasäsongen hittills. Bland annat tvingades Sveriges största äggproducent, som ligger i Mönsterås kommun, avliva omkring två miljoner värphöns.

Fågelinfluensa sprids inte via livsmedel.

Källor: Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!