Inga utbrott av fågelinfluensa sedan nyår

Förra säsongen av fågelinfluensa var den värsta någonsin i Sverige och miljontals djur avlivades. Den här säsongen är hittills klart mildare – och inte ett enda utbrott har konstaterats sedan nyår.

Värphöns hos Skåneägg i Mörarp. Fågelinfluensan förra säsongen höll på att välta Skåneägg.

Värphöns hos Skåneägg i Mörarp. Fågelinfluensan förra säsongen höll på att välta Skåneägg.

Foto: Johan Nilsson/TT

Djur2022-02-07 21:08

Förra säsongen – som innefattar slutet av 2020 fram till våren 2021 – förekom totalt 26 utbrott av fågelinfluensa på svenska gårdar. Två av dem inträffade före årsskiftet.

Den här säsongen har hittills sex utbrott konstaterats, samtliga före årsskiftet. Sedan dess har det varit lugnt.

Varför det har gått bättre den här säsongen är svårt att avgöra, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

– Vi kan inte veta säkert, men det är klart att alla producenter verkligen gör allt man kan för att förhindra att få in detta. Vi har lärt oss en hel del sedan förra utbrottet, säger hon.

Ska hållas inomhus

I dag klassas stora delar av södra Sverige som högriskområden och tamfåglar rekommenderas att hållas inomhus, för att minska risken att smittas av vilda fåglar.

Dessutom genomförs smittskyddsutbildningar i samarbete med branschorganisationer.

– Vi har haft många olika dialoger med Svensk fågel och Svenska ägg. De har naturligtvis motsvarande med sina producenter, vi har upphandlat smittskyddsutbildningar som Svenska ägg och Svensk fågel håller på att genomföra, säger Gielen.

Faran inte över

Enligt Katharina Gielen är det svårt att bedöma om den hittills lugnare säsongen beror på att själva smittläget bland vildfåglar ute i Europa och i övriga världen är mildare än förra säsongen.

– Det är svårt att säga eftersom det är de vilda fåglarna som bär runt på det här. Men vi får nästan dagligen rapporter om fall i andra europeiska länder.

Men än är faran inte över. Tvärtom. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt kommer risken för utbrott bland tamfåglar att nå sin kulmen vid månadsskiftet februari–mars.

– Vi vill att alla ska fortsätta vara på tårna, det är verkligen inte över än, säger Katharina Gielen.

Fakta: Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som kan drabba fjäderfän.

Sjukdomen orsakas av influensavirus som kan ge plötsliga sjukdomsutbrott med väldigt hög dödlighet.

Vissa virustyper kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. I Sverige har hittills ingen människa smittats av fågelinfluensa.

Förra vintern drabbades Sverige av flera stora utbrott i vad som beskrivits som den värsta fågelinfluensasäsongen hittills. Bland annat tvingades Sveriges största äggproducent, i Mönsterås kommun, avliva omkring två miljoner värphöns.

Fågelinfluensa sprids inte via livsmedel.

Källa: Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Folkhälsomyndigheten

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!