Norska uppmaningen: Stoppa de svenska vildsvinen

Sverige måste begränsa sin vildsvinsstam så mycket som möjligt. Uppmaningen kommer från norska bönder som befarar att den afrikanska svinpesten ska sprida sig till grannländerna. I Norge är strategin utrotning.

I september konstaterades afrikansk svinpest i ett område i Fagerstatrakten. Arkivbild.

I september konstaterades afrikansk svinpest i ett område i Fagerstatrakten. Arkivbild.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Djur2023-10-24 20:11

Svinpestutbrottet i Sverige är inte bara ett hot mot djurhälsan och grisproduktionen i Sverige, utan i hela Norden, anser Bjørn Gimming, styrelseordförande för bondeorganisationen Norges Bondelag.

– Det här är en situation vi har befarat sedan Sverige accepterade vildsvin som en del av svensk fauna.

I Sverige finns runt 300 000 vildsvin, i Norge betydligt färre, mellan 1 000 och 2 000. Utbrottet av svinpest har gjort att man lagt om strategin från att ha minsta möjliga antal vildsvin till att de ska utrotas.

– Det är en direkt konsekvens av att man påvisat svinpest hos svenska vildsvin.

Begränsa stammen

Bjørn Gimming och Norges Bondelag uppmanar nu Sverige att byta strategi och begränsa vildsvinsstammen så mycket som möjligt.

– Risken för svinpest hänger tätt ihop med mängden vildsvin. Afrikansk svinpest kan bara existera i ett land som har vildsvin och då vore en klok strategi att reducera mängden vildsvin och även risken för afrikansk svinpest.

Ett utbrott drabbar inte bara grisbönderna, påpekar han, utan även annan verksamhet i de drabbade områdena som skogsbruk och friluftsliv.

– Den möjligt positiva effekten av att ha vildsvin i ett land är minimal jämfört med de negativa. Förutom risken för afrikansk svinpest, orsakar vildsvinen trafikolyckor och skador på både jordbruksmark och privat egendom, framhåller Gimming.

Oro i Finland

Även i Finland har det svenska svinpestutbrottet skapat oro, skriver Jakt och jägare. En arbetsgrupp inom jord- och skogsbruksdepartementet har lagt fram ett förslag om omfattande avskjutning för att på sikt halvera stammen.

Finland har i dag en vildsvinsstam som är mycket mindre än den svenska, mellan 2 500 och 3 000 djur, men gruppen anser att ett utbrott av svinpest vore lättare att få bort om stammen var ännu mindre.

Fakta: Svenskarna och vildsvinen

I Sverige anser många att vildsvinsstammen är för stor, enligt en ny undersökning som LRF genomfört med hjälp av Sifo.

64 procent av de tillfrågade männen tyckte att stammen var för stor och 63 procent av kvinnorna. Den grupp där flest tycker att vildsvinsstammen är för stor är kvinnor i åldern 65–79 år där 89 procent tycker det.

Störst är motståndet i Västsverige där 76 procent tycker att stammen är för stor. Men det är ingen utpräglad glesbygdsfråga, i Stockholmsområdet svarade 55 procent samma sak och 66 procent i Göteborgsområdet.

Åsikten att vildsvinsstammen är för stor går igen oavsett partisympatier. Lägst ligger Miljöpartiet där bara 49 procent är av den åsikten.

Källa: LRF

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!