Coronastopp på fondmarknaden börjar släppa

Handel med andelar i räntefonder har börjat fungera igen efter förra veckans plötsliga handelsstopp i en lång rad fonder i coronapandemins spår. –Prisbildningen fungerar bättre just nu, säger Javiera Ragnartz, vd på SEB Investment Management.

FI kallade i förra veckan till möte med fondförvaltare för att påminna dem om att de är skyldiga att skydda sina andelsägare, både de som kvarstår och de som väljer att sälja innehav, från att drabbas av orimliga smällar när prisbildningen inte fungerar på räntemarknaden. Arkivbild.

FI kallade i förra veckan till möte med fondförvaltare för att påminna dem om att de är skyldiga att skydda sina andelsägare, både de som kvarstår och de som väljer att sälja innehav, från att drabbas av orimliga smällar när prisbildningen inte fungerar på räntemarknaden. Arkivbild.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Ekonomi, näringsliv & finans2020-03-23 20:45

Samtliga räntefonder som stängdes av SEB förra veckan har öppnats upp för handel med andelar igen, enligt Javiera Ragnartz.

Vändningen kom när Riksbanken förtydligade att den avser att stödköpa företagsobligationer, det vill säga just de fondtillgångar som marknaden har så svårt att sätta priser på i den våg av marknadsoro som skapats av coronapandemin.

– Så fort centralbankerna uttalar sig på det sättet så släpper trycket lite. Man kan inte säga att marknaden inte fortfarande är stressad, det är fortfarande en otroligt ovanlig situation vi befinner oss i. Men vi kan göra affärer, säger Ragnartz.

Valde att stänga räntefonder

SEB var en av flera fondförvaltare som i slutet av förra veckan valde att stänga för handel i vissa räntefonder, vid sidan av bland annat Carnegie och Spiltan. Den smått unika åtgärden innebar att fondsparare som ville plocka ut sina fondandelar eller byta fondinnehav plötsligt inte kunde det.

Beslutet att stänga fonderna fattades efter en period av stor stress på marknaden, vilket hade slagit sönder prisbildningsmekanismen. De priser som angavs på dataskärmar gick inte att använda längre.

– Vi kände att vi inte kunde göra en riktig värdering. Då har vi en skyldighet att stänga fonderna, för vi måste behandla alla fondandelsägare lika, säger Javiera Ragnartz.

Värderingsproblemet präglar hela den marknad för företagsobligationer, som har vuxit markant i Sverige på senare år. På den så kallade primärmarknaden, där det görs nyemissioner av företagsobligationer, har handeln upphört sedan flera veckor, enligt Jörgen Carlberg, ansvarig för ränte- och aktieförvaltning på statliga Kammarkollegiet.

– Det har varit en kaskad av negativ information, hela tiden. Och det finns inte någon tid för marknaden att hitta nya jämviktsnivåer, säger Carlberg till TT.

– Handeln i obligationer med längre löptider har i stort sett upphört. Det som sker, sker på den kortare delen av kurvan, tillägger han.

Skyldighet att skydda andelsägare

Finansinspektionen (FI) har haft ögonen på problemen ett tag och kallade i torsdags i förra veckan till möte med fondförvaltare för att prata igenom hur krisläget ska hanteras.

Enligt Per Nordkvist, avdelningschef på FI var budskapet till fondbolagen att de har en skyldighet att skydda sina andelsägare, både de som kvarstår och de som vill sälja innehav, från felaktig prissättning.

– Det kan uppkomma situationer där tillgångarna i fonden inte går att värdera korrekt eller att man inte har tillräckligt med likviditet för att möta inlösen. Då har man skyldighet att senarelägga transaktioner, säger han.

Enligt Nordkvist har värderingsproblemen hittills bara präglat fondinnehav i företagsobligationer och certifikat och inte aktier.

"Det är stort"

Det kan på sikt skapa realekonomiska problem av den delvis stelfrusna räntemarknaden, varnar Carlberg.

– Över tiden kommer det att komma företag som behöver refinansiera sig. Kan de inte det, blir det väldigt problematiskt. Men jag tror inte vi är där ännu, säger han.

Hoppet står nu samtidigt till att planerade stödköp från bland annat Europeiska centralbanken (ECB) och Riksbanken ska få fart på fondmarknaden igen.

– ECB blir en köpare på 116 miljarder euro per månad, det är stort, säger Carlberg.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!