Handelsbanken klarar krisen bättre än väntat

Handelsbanken tar höjd för väntade kreditförluster på runt en halv miljard. Det bidrar till att dra ned bankens vinst för årets första kvartal med 16 procent. Men bedömare hade räknat med en ännu värre smäll i coronakrisen.

Handelsbanken, med vd Carina Åkerström, redovisar kvartalssiffror. Arkivbild.

Handelsbanken, med vd Carina Åkerström, redovisar kvartalssiffror. Arkivbild.

Foto: Ali Lorestani/TT

Ekonomi, näringsliv & finans2020-04-22 07:09

På börsen är det tummen upp. Snittprognosen för kreditförlusterna låg inför rapporten på cirka 1,5 miljarder kronor. Och Handelsbankens aktie lyfter med nästan 5 procent efter rapporten, som är den första från en storbank sedan coronakrisen slog till.

– Det är lite grann att laga efter läge och ta tillvara på den styrka och stabilitet som banken har, säger Carina Åkerström, som tillträdde som vd för drygt ett år sedan, om hur det är att leda banken i den historiska kris som brutit ut.

– Jag känner mig så trygg man kan vara i ett läge där ingen vet exakt hur det kommer att vara under morgondagen, där hela tiden saker förändrar sig, tillägger hon.

Tappat en fjärdedel av börsvärdet

Handelsbanken har som alla storbanker, trots onsdagens rapportlyft för aktien, tappat en dryg fjärdedel av sitt börsvärde på två månader. Perioden har präglats av coronapandemin och omfattande restriktioner och nedstängningar av ekonomier för att hindra smittspridningen.

Handelsbankens beräkning av befarade kreditförluster har gjorts utifrån ett scenario där svensk BNP faller med 5–7 procent i årstakt och arbetslösheten lyfter till cirka 10 procent, enligt Åkerström.

– Det är här vi är nu, säger hon.

TT: Så detta täcker vad ni tror kommer i kreditförluster?

– Det är den bedömning vi gör nu.

Hon tillägger att tidsfaktorn, det vill säga hur utdragen pandemin och därmed coronakrisen blir, avgör hur det går i slutänden.

Svårt att beräkna

Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank, tar särskilt fasta på att det i Handelsbankens kvartalsrapport till största delen inte handlar om realiserade kreditförluster, där enskilda låntagare faktiskt har ställt in betalningar, utan om generella antaganden och reserveringar.

– De specifika kreditförlusterna ligger bara på runt 100 miljoner kronor, så det har knappt varit några problem alls under kvartalet, säger han.

Han varnar dock, liksom andra bedömare, för att det råder mycket stor osäkerhet när det gäller bankens framtida kreditförluster, då coronapandemin fortfarande pågår och de ekonomiska konsekvenserna blir omöjliga att beräkna.

– Det kan ju öka senare i år, säger Håkansson.

Geografiskt går hemmamarknaden Sverige bäst. Det gäller såväl intäkter som kostnader och även för kreditförluster.

– Det ser lite sämre ut i några av våra grannländer, säger Håkansson.

Stora uttag ur aktiefonder

När det gäller bolånen beskriver Handelsbankens vd marknaden som avvaktande, med en viss avmattning på efterfrågan under slutet av kvartalet. Den så kallade bolånemarginalen, alltså vad banken tjänar på bolånen, har också pressats nedåt under senare delen av kvartalet.

– Det är också i ljuset av att våra upplåningskostnader ökar, säger hon.

Krisen gav ett rejält lyft för Handelsbankens företagsutlåning i mars, upp med 29 miljarder. Denna trend har avtagit i april, enligt banken.

En liknande utveckling har även präglat fondmarknaden, där kunder gjorde stora uttag ur främst aktiefonder i mars vilket i april har följts av vissa inflöden igen.

– Det är positivt, säger Åkerström.

Fakta: Vinstfall i coronakrisen för Handelsbanken

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 5,1 miljarder kronor för årets första kvartal, mot 6,1 miljarder kronor motsvarande period 2019.

Kreditförlusterna lyfte till 538 miljoner kronor, från 288 miljoner kronor. Men en stor andel, 440 miljoner kronor, handlar om vad banken kallar tillkommande reserveringsbehov för förväntade kreditförluster.

Räntenettot, vad banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor, steg till 8,2 miljarder kronor under kvartalet. Det kan jämföras med 7,9 miljarder ett år tidigare.

Provisionsnettot lyfte till 2,7 miljarder, från 2,5 miljarder.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett räntenetto på cirka 8,3 miljarder kronor och ett provisionsnetto på 2,6 miljarder.

Källor: Handelsbanken, Reuters


Fakta: Bankens exponering mot krisbranscher

Handelsbanken summerar i rapporten sin exponering mot särskilt utsatta branscher av covid-19 till 59,8 miljarder kronor. Exponeringen mot utsatta branscher varierar och är störst mot hotell- och restaurangverksamhet och handel.

Utsatt branschUtlåning, miljarder kronor
Hotell och restauranger22,2
Handel12,5
Transport, magasinering7,4
Byggverksamhet6,8
Olja4,6
Kultur, nöje, fritid3,8
Tillverkning1,7
Uthyrning etc.0,1
Annan service0,7

Källa: Handelsbanken

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!