Miljardförlust i coronakrisen för Swedbank

Coronakrisen och dryga penningtvättsböter ger en förlust på 1,3 miljarder kronor för Swedbank i första kvartalet. Kreditförlusterna skenar i väg uppåt och bankledningen räknar med en djup svensk recession.

Swedbank, med vd Jens Henriksson, redovisar kvartalsrapport. Arkivbild.

Swedbank, med vd Jens Henriksson, redovisar kvartalsrapport. Arkivbild.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ekonomi, näringsliv & finans2020-04-23 07:21

Som lök på laxen har Swedbank i krisen betalat fyra miljarder kronor i böter för brister i hanteringen av misstänkt penningtvätt i Baltikum.

– Swedbank underliggande affär är god. Men i ett kvartal med rekordböter från den svenska Finansinspektionen blir det ett negativt resultat, säger vd Jens Henriksson på en telefonkonferens med journalister.

– Vi står sannolikt inför en global recession och den hastighet som det här slår mot ekonomin är exempellös, tillägger han.

Förlust på 1,3 miljarder

Förlusten på 1,3 miljarder kronor kan jämföras med vinsten under första kvartalet 2019 på 6,6 miljarder.

Kreditförlusterna och reserveringarna summeras netto till 2,2 miljarder kronor, upp från 218 miljoner. Drygt en tredjedel, 800 miljoner kronor, handlar om reserveringar för befarade kreditförluster i oljesektorn.

Ovanpå det görs en avsättning på 700 miljoner kronor mot bakgrund av den djupa lågkonjunktur som Swedbank nu ser framför sig och ytterligare cirka 700 miljoner för befarade förluster inom särskilt utsatta sektorer, som hotell, restauranger och delar av tillverkningsindustrin.

"Reserveringar har gjorts för enskilda engagemang samt på portföljnivå till följd av försämrade makroekonomiska utsikter. Huvuddelen av reserveringarna är kopplade till effekterna av covid-19 och oljeprisfallet", skriver Swedbank i sin rapport.

Osäkra prognoser

Banken utgår i sina beräkningar av befarade kreditförluster ifrån att Sveriges BNP faller med 6 procent i år och att arbetslösheten lyfter till 10 procent i sommar.

"Men prognoserna präglas av stor osäkerhet", skriver banken.

En krisåtgärd sedan coronakrisen slog till är att Finansinspektionen slopat kravet på amorteringar.

TT: Hur många har ansökt om amorteringsfrihet?

– Det är drygt 20 000 personer som har ansökt om amorteringsbefrielse direkt. De håller vi på att processa, och jag kan säga att vi har beviljat 10 000–15 000. De allra flesta kommer direkt beviljas, det ska bara hanteras processuellt.

TT: Hur mår bolånekunderna? Är de stressade?

– Vi märker en oro och vi som bank är ju djupt inne i den svenska folksjälen på det sättet. Många människor är oroade. Och vi finns där. Det är viktigt att komma ihåg att vi som bank både ger råd och ger likviditet.

Gott betyg till krisåtgärder

Han ger samtidigt gott betyg till regeringen, riksdagen och myndigheterna för att de har agerat resolut och bra när det gäller krisåtgärder.

– Det finns ett stort antal åtgärder, säger han.

När det gäller de statligt garanterade krislånen till små och medelstora företag från Riksgäldens företagsakut, som fått kritik för att vara för krångliga och oattraktiva, tonar Swedbankchefen ner problemen.

– Vi har fått kreditförfrågningar på nästan 40 miljarder kronor från stora företag. Däremot har vi sett mindre som kommit in från små och medelstora företag, säger Henriksson om den övergripande bilden.

Han tror det framförallt beror på att mindre företag vill vänta med att låna in i det sista.

– Vi har sett en del inflöde när det gäller garantilånen, men vi har bara betalat ut ett fåtal för det tar ett litet tag att få igenom det processuellt.

TT: Är det för krångligt?

– Nej, vi har de lånen och jag tycker Riksgälden har agerat bra. Men det tar ett tag. Vi ska göra kreditprövningar och vi måste göra ett noggrant arbete.

Tappat i börsvärde

Swedbank-aktien har under sedan årshögstanoteringen för två månader sedan tappat drygt en tredjedel av sitt börsvärde.

Swedbank meddelade inför kvartalsrapporten, i onsdags kväll, att styrelsen valt att dra tillbaka sitt förslag om utdelning i år till dess att covid-19-pandemins konsekvenser bättre går att överblicka.

Fakta: Kvartalsresultatet i korthet

Bankkoncernen Swedbank redovisar en rörelseförlust för årets första kvartal på 1,3 miljarder kronor. Det kan jämföras med vinsten på 6,6 miljarder kronor ett år tidigare.

Kreditförlusterna lyfter netto till 2,2 miljarder, upp från 218 miljoner.

Swedbanks räntenetto, alltså vad banken tjänade på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor under kvartalet, steg till 6,7 miljarder kronor, från 6,4 miljarder. Ökningen hänger bland annat ihop med en sänkt resolutionsavgift för banken.

Provisionsnettot steg samtidigt till 3,2 miljarder, från 3,1 miljarder. Men jämfört med fjärde kvartalet 2019 sjönk provisionsnettot, på grund av färre korttransaktioner och lägre intäkter i kapitalförvaltningen under årets första kvartal.

Kostnaderna lyfte sammanlagt till 9,4 miljarder, från 4,5 miljarder kronor.

Källa: Swedbank

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!