Riksbanken: Tummen upp för bankunionen

I slutändan är det en politisk fråga, men Riksbanken tror att ett svenskt medlemskap i EU:s bankunion skulle vara bättre än dagens nationella banktillsyn. Det framgår av ett remissvar från Riksbanken.

Ekonomi, näringsliv & finans2020-04-23 13:40

"Bankunionen har goda förutsättningar att fungera väl för Sverige", skriver Riksbanken.

Om Sverige skulle gå med i EU:s bankunion skulle den direkta tillsynen av de svenska storbankerna Handelsbanken, SEB och Swedbank flyttas till ECB:s tillsynsnämnd. I dag utförs den tillsynen av Finansinspektionen (FI).

Stor gränsöverskridande verksamhet

Huvudskälet till att ett svenskt medlemskap i bankunionen skulle vara bättre än dagens nationella tillsyn är enligt Riksbanken att de svenska bankerna har en stor gränsöverskridande verksamhet, framförallt inom EU. Dessutom är det en kompetens- och resursfråga, skriver Riksbanken.

"Eftersom EU-myndigheterna för tillsyn och resolution kommer att arbeta med fler fall än en nationell myndighet kommer de att ha bättre förutsättningar att bygga upp och upprätthålla praktisk kompetens. EU-myndigheterna har även mer resurser att tillgå och lättare att rekrytera spetskompetens än en nationell myndighet".

Måste avgöras politiskt

I slutändan är dock frågan något som måste avgöras politiskt, konstaterar Riksbanken. Bland annat handlar det om hur villkoren ser ut för icke-euroländer i bankunionen och om det finns risk för att bankunionen innebär en risk för att det inte går att ge statligt stöd till en bank i en krissituation.

Vice riksbankchef Henry Ohlson reserverade sig mot den sammantagna bedömningen från Riksbankens direktion.

"Jag anser att Sverige inte ska avsäga sig beslutsmakt till förmån för överstatliga organ där landet självt inte kan delta i besluten", skriver han i en reservation.

Fakta: Bankunionen bildades efter eurokrisen

I bankunionen, som bildades efter eurokrisen, utövar Europeiska centralbanken (ECB) direkt tillsyn över stora banker. Till det kommer en så kallad resolutionsmyndighet, SRM, som ansvarar för krishantering och stöd till banker i kris.

Någon gemensam insättningsgaranti finns dock inte på plats ännu.

Deltagande i bankunionen är obligatoriskt för euroländerna, men frivilligt för övriga EU-länder.

Men redan i dag står SEB:s och Swedbanks dotterbanker under ECB:s tillsyn eftersom de har marknadsdominerande ställning i länder som deltar i bankunionen, nämligen euroländerna Estland, Lettland och Litauen.

Källa: Riksbanken

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!