SEB får andrum i FI:s sanktionsprövning

Finansinspektionen (FI) skjuter upp beslutet om potentiella mångmiljardsanktioner mot SEB för storbankens hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum till juni. SEB-aktien lyfter med över fem procent på Stockholmsbörsen efter FI-beskedet.

Finansinspektionen väljer att flytta fram beslut kring SEB. Arkivbild.

Finansinspektionen väljer att flytta fram beslut kring SEB. Arkivbild.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Ekonomi, näringsliv & finans2020-03-25 15:00

Omprioriteringar i FI:s arbete till följd av coronapandemin anges som förklaring till att sanktionsbeslutet skjuts upp.

– Vi har omprioriterat resurser för att följa det här ekonomiskt osäkra läget som är nu, med spridningen av coronaviruset. Därför har den här tidsplanen förskjutits, säger Victoria Ericsson på FI:s presstjänst.

Flaggat tidigare

Enligt tidigare besked från FI skulle beslutet om eventuella SEB-sanktioner ha fattats i april.

– De har ju flaggat för det tidigare, att de skulle skjuta på vissa tillsynsärenden, så jag ser ingen större dramatik i det här, säger SEB:s presschef Frank Hojem.

TT: Så ni ser inget signalvärde i det här?

– Nej, jag gör ingen sådan tolkning alls för utfallet, säger han.

Beskedet om att beslutet nu skjuts upp följer på det att Swedbank i förra veckan fick rekordböter på fyra miljarder kronor på grund av misstänkt penningtvätt i Baltikum.

FI har sedan myndigheten i december beslöt att inleda en sanktionsprövning med anledning av misstänkta regelbrott i SEB:s hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum meddelat att den har observerat brister och svagheter i styrningen av SEB:s dotterbanker i de baltiska länderna.

– Vi har inte fått ta del av några preliminära slutsatser från FI ännu, så det är lite svårt att förhålla sig till det i sak, säger Frank Hojem.

Inget pågående sanktionsärende

FI:s granskning genomförs i samarbete med tillsynsmyndigheter i Estland, Lettland och Litauen.

FI kan besluta om en sanktionsavgift som motsvarar tio procent av SEB:s omsättning, vilket i SEB:s fall skulle handla om drygt 4,5 miljarder kronor. Alternativt kan bötesbeloppet enligt regelverket landa på fem miljoner euro eller två gånger den vinst som banken gjort genom att bryta mot reglerna.

Advokatbyrån Clifford Chance hittade i en nyligen avslutad granskning av Swedbanks regelefterlevnad i Baltikum 2007–2019 även misstänkta brott mot USA-sanktioner mot Ryssland, Kuba och Iran, som banken därefter har självanmält till amerikanska myndigheter.

Enligt Frank Hojem skulle SEB också självanmält misstänkta sanktionsbrott till relevanta myndigheter om sådana skulle ha upptäckts av banken.

– Vår bedömning är att vi lever upp till sanktionsregelverket och har gjort det historiskt, säger han.

– Det finns inget pågående sanktionsärende mot SEB i USA, tillägger han.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!