Storföretag varnar för allt värre coronakris

Det ser allt tuffare ut för svensk industri, även om fordonsindustrin i veckan inleder ett försök att återuppta produktionen, enligt en enkät gjord av Riksbanken. "De ekonomiska effekterna av coronakrisen fortsätter att förvärras", skriver Riksbanken.

Riksbanken, med chefen Stefan Ingves, har med sina stödköp inte lyckats tillföra likviditet till krisdrabbade företag, enligt vissa kritiker. Arkivbild

Riksbanken, med chefen Stefan Ingves, har med sina stödköp inte lyckats tillföra likviditet till krisdrabbade företag, enligt vissa kritiker. Arkivbild

Foto: Ali Lorestani/TT

Ekonomi, näringsliv & finans2020-04-21 15:40

En försämrad efterfrågan som sprider sig är det som främst oroar företagen just nu, enligt en telefonenkät med 65 svenska storföretag genomförd av Riksbanken 14–17 april.

Enkäten visar även på minskad efterfrågan på arbetskraft och en snabb omstrukturering i branscher med låga marginaler, som exempelvis delar av detaljhandeln.

Återhämtningen fördröjs

"Tvärstoppet i ekonomin har också satt spår i företagens framtidstro. Två av tre företag tror att det kommer att ta nio månader eller längre tid innan efterfrågesituationen liknar den som rådde innan krisen", skriver Riksbanken.

Många företag i enkäten känner oro för att återhämtningen efter krisen kommer att fördröjas till följd av att företag slagits ut och handelskanaler och kundkontakter försvunnit. En utbredd oro finns även för ändrade kundbeteenden som håller i sig efter krisskedet, exempelvis i form av minskat affärsresande, färre konferenser och mer e-handel och så vidare.

Enkäten visar samtidigt att finansieringssituationen har förbättrats för stora exportföretag de senaste veckorna, även om aktiviteten på marknaderna för så kallade företagscertfikat och obligationer är på en väsentligt lägre nivå än före krisen.

Stödköp tillför inte likviditet

Finansiering och likviditet hämtas i stället från banker, som fått lättare att prissätta sina lån till företagen tack vare garantier och låneramar från Exportkreditnämnden och Svensk exportkredit.

Utformningen av Riksbankens stödköp av företagscertfikat på andrahandsmarkanden, en ny åtgärd som har börjat prövas i coronakrisen, får kritik av enkätdeltagare. Det handlar om att stödköpen inte tillför företagen någon likviditet då det ofta är pensionsföretag som säljer certifikaten till Riksbanken.

"En annan nackdel som större företag påpekar är att företag som saknar kreditbetyg inte kommer med i Riskbankens köp av betygsatta företagspapper vilket därmed undantar en grupp av stora börsnoterade företag", skriver Riksbanken.

Mindre underleverantörer uppger samtidigt i enkäten att de tvingas fungera som bank av storföretagen när de i krisen tvingas acceptera långa betalfrister.

Fakta: Riksbankens krisåtgärder i korthet

Riksbanken har satt fart på sedelpressarna i coronakrisen, för att stimulera utlåning till drabbade hushåll och företag när ekonomin tvärnitar och säkra att det finns likviditet i banksystemet.

Stefan Ingves och hans direktion har utökat Riksbankens stödköpsprogram med 300 miljarder kronor. Stödköpen, som tidigare bara omfattat statsobligationer, omfattar nu även att inkludera bostads-, kommun- och företagsobligationer.

Gratis likviditetslån till företag via banker har också börjat erbjudas av Riksbanken, en åtgärd som enligt befintlig plan ska skjuta till 500 miljarder kronor i ny likviditet i banksystemet.

Riksbanken har också med hjälp av ett så kallat swap-avtal med USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) på 60 miljarder dollar (cirka 600 miljarder kronor) börjat erbjuda bankerna billiga dollarlån så att det inte uppstår brist på dollar i banksystemet i turbulensen på världsmarknaden.

Riksbanken har även sänkt utlåningsräntan för lån över natten till bankerna och erbjuder samtidigt banker obegränsade mängder pengar mot säkerhet med tre månaders löptid till en ränta på 0,20 procentenheter över reporäntan. Samtidigt har kraven på säkerheter för lån i Riksbanken mjukats upp, så att det nu bland annat går att använda bostadsobligationer för att låna i Riksbanken.

Riksbanken har också tillfälligt släppt in fler aktörer vid sidan av storbankerna som motparter i penningpolitiska transaktioner.

Källa: Riksbanken

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!