Swedbank tar höjd för djup recession

Kreditförlusterna till följd av coronakrisen befaras skena i väg uppåt i den djupa recession Swedbank ser framför sig. Det framgår av en delårsrapport som visar på en förlust för första kvartalet för storbanken på 1,3 miljarder.

Swedbank, med vd Jens Henriksson, redovisar kvartalsrapport. Arkivbild.

Swedbank, med vd Jens Henriksson, redovisar kvartalsrapport. Arkivbild.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ekonomi, näringsliv & finans2020-04-23 08:35

På börsen var det först tummen ned efter bankens rapport för årets första kvartal. Men Swedbankaktien, som tappat en dryg tredjedel av sitt värde i coronakrisen, hade i eftermiddagshandeln återhämtat sig och pendlade då runt nollstrecket.

– Swedbanks underliggande affär är god. Men i ett kvartal med rekordböter från den svenska Finansinspektionen blir det ett negativt resultat, säger vd Jens Henriksson på en telefonkonferens med journalister.

– Vi står sannolikt inför en global recession och den hastighet som det här slår med mot ekonomin är exempellös.

Swedbanks avkastning på eget kapital, ett viktigt lönsamhetsmått, hamnade på minus 4,8 procent under första kvartalet. Det kan jämföras med 15,5 procent ett år tidigare. Rensar man bort Finansinspektionens böter på fyra miljarder för bristerna i hanteringen av penningtvätt låg avkastningen på 6,5 procent.

Varnade för förluster

Swedbanks mål är att ha en avkastning på 15 procent.

– Målet ligger fast, men det kommer att ta ett tag att nå det, säger Henriksson.

Han tillägger att bankens buffertar vad gäller kapital och likviditet ligger på bra nivåer för att möta kundernas behov i krisen.

Swedbank varnade redan i början av april för att banken skulle ta kreditförluster på 2,2 miljarder i första kvartalet och att bankens totala kostnader för helåret skulle lyfta till 21,5 miljarder, mot en tidigare prognos på 20 miljarder.

Ovanpå det kommer nu även vissa bakslag i form av förluster i bankens derivatportfölj och i innehavet i aktier och företagsobligationer.

– Men räntenettot är ganska betydligt bättre än väntat, och även provisionsintäkterna. De två viktigaste intäktsraderna är ju väldigt bra, säger Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank.

Stor osäkerhet om krisen

Banken utgår i sina beräkningar av befarade kreditförluster från att Sveriges BNP faller med 6 procent i år och att arbetslösheten lyfter till 10 procent i sommar.

– Osäkerheten om hur krisen ska utvecklas är stor, säger dock Jens Henriksson.

Hur stor ekonomisk smäll det blir hänger till stor del på hur pandemin utvecklas, vilka smittskyddsåtgärder som vidtas och hur hushåll och företag påverkas, enligt Henriksson.

Han ger samtidigt godkänt betyg till regeringen, riksdagen och myndigheterna för att de har agerat "resolut" och "bra" när det gäller krisåtgärder hittills.

En åtgärd sedan coronakrisen slog till är att Finansinspektionen slopat kravet på amorteringar.

TT: Hur många har ansökt om amorteringsfrihet?

– Det är drygt 20 000 personer som har ansökt om amorteringsbefrielse direkt. De håller vi på att processa, och jag kan säga att vi har beviljat 10 000–15 000. De allra flesta kommer direkt beviljas, det ska bara hanteras processuellt, säger Henriksson.

TT: Hur mår bolånekunderna? Är de stressade?

– Vi märker en oro och vi som bank är ju djupt inne i den svenska folksjälen på det sättet. Många människor är oroade. Och vi finns där. Det är viktigt att komma ihåg att vi som bank både ger råd och ger likviditet.

Omstridda lånegarantier

När det gäller de omstridda statligt garanterade krislånen till små och medelstora företag från Riksgäldens företagsakut, som fått kritik för att vara för krångliga och oattraktiva, tonar Swedbankchefen ner problemen.

– Vi har fått kreditförfrågningar på nästan 40 miljarder kronor från stora företag. Däremot har vi sett mindre som kommit in från små och medelstora företag, säger Henriksson om den övergripande bilden.

Han tror det framförallt beror på att mindre företag vill vänta med att låna in i det sista.

– Vi har sett en del inflöde när det gäller garantilånen, men vi har bara betalat ut ett fåtal för det tar ett litet tag att få igenom det processuellt.

TT: Är det för krångligt?

– Nej, vi har de lånen och jag tycker Riksgälden har agerat bra. Men det tar ett tag. Vi ska göra kreditprövningar och vi måste göra ett noggrant arbete.

Rättad: En tidigare version angav fel kvartal i rubriken.

Fakta: Kreditförluster för 2,2 miljarder

Swedbank redovisar kreditförluster och reserveringar för befarade kreditförluster på totalt 2,2 miljarder kronor netto för första kvartalet, i linje med en vinstvarning som publicerades av banken den 8 april. Det kan jämföras med kreditförlusterna på 218 miljoner kronor ett år tidigare.

Drygt en tredjedel, 800 miljoner kronor, handlar om reserveringar för befarade kreditförluster i oljesektorn.

Ovanpå det görs en avsättning på 700 miljoner kronor mot bakgrund av den djupa lågkonjunktur som Swedbank nu ser framför sig och ytterligare cirka 700 miljoner för befarade förluster inom särskilt utsatta sektorer, som hotell, restauranger och delar av tillverkningsindustrin.

"Reserveringar har gjorts för enskilda engagemang samt på portföljnivå till följd av försämrade makroekonomiska utsikter. Huvuddelen av reserveringarna är kopplade till effekterna av covid-19 och oljeprisfallet", skriver Swedbank i sin rapport.

Banken utgår i sina beräkningar av befarade kreditförluster ifrån att Sveriges BNP faller med 6 procent i år och att arbetslösheten lyfter till 10 procent i sommar.

Källa: Swedbank


Fakta: Kvartalsresultatet i korthet

Bankkoncernen Swedbank redovisar en rörelseförlust för årets första kvartal på 1,3 miljarder kronor. Det kan jämföras med vinsten på 6,6 miljarder kronor ett år tidigare.

Kreditförlusterna lyfter netto till 2,2 miljarder, upp från 218 miljoner.

Swedbanks räntenetto, alltså vad banken tjänade på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor under kvartalet, steg till 6,7 miljarder kronor, från 6,4 miljarder. Ökningen hänger bland annat ihop med en sänkt resolutionsavgift för banken.

Provisionsnettot steg samtidigt till 3,2 miljarder, från 3,1 miljarder. Men jämfört med fjärde kvartalet 2019 sjönk provisionsnettot, på grund av färre korttransaktioner och lägre intäkter i kapitalförvaltningen under årets första kvartal.

Kostnaderna lyfte sammanlagt till 9,4 miljarder, från 4,5 miljarder kronor.

Swedbank meddelade inför kvartalsrapporten, i onsdags kväll, att styrelsen valt att dra tillbaka sitt förslag om utdelning i år till dess att covid-19-pandemins konsekvenser bättre går att överblicka.

Källa: Swedbank

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!