15-åringar slopar kondom –användningen halverad

Andelen 15-åringar som använder kondom har mer än halverats på ett decennium, enligt Folkhälsomyndigheten. –Det här är inte riktningen vi vill ha, säger Hebbah Elgindy-Johnsson på sexualupplysningstjänsten UMO.

Kondomanvändningen hos 15-åringar har minskat stadigt sedan början av 2010-talet. Arkivbild.

Kondomanvändningen hos 15-åringar har minskat stadigt sedan början av 2010-talet. Arkivbild.

Foto: Beate Oma Dahle/NTB/TT

Hälsa2023-05-19 06:00

15-åringar som använde kondom under sitt senaste samlag har minskat från 80 procent i början av 2010-talet till 35 procent i början av 2020-talet, enligt en studie från Folkhälsomyndigheten som har kartlagt skolungdomars hälsa, däribland deras sexualvanor.

Men vad minskningen beror på vet man inte, säger Folkhälsomyndighetens utredare Klara Abrahamsson.

– Vi har reagerat på att det är en rejäl minskning. Problemet är att vi inte vet så mycket om omständigheterna runt omkring, så nu blir nästa steg att titta närmare på det här i en fördjupad studie som vi ska börja med i höst.

Välmåendet minskar

En bidragande orsak till den minskade användningen kan vara att välmåendet bland unga generellt minskar, säger RFSU:s sexualupplysare Pelle Ullholm, som påpekar att det också är ett av resultaten i studien.

– Man vet att både välbefinnande och en känsla av grundtrygghet innebär att du skyddar dig i högre utsträckning. Om vi har unga som mår sämre så ökar risken att man väljer att inte skydda sig och inte heller skydda andra. Och det säger något om att vi inte tagit hand om våra unga vuxna under pandemin.

Dessutom har ungdomar inte haft tillgång till kondomer på samma sätt under pandemin som tidigare, tror Pelle Ullholm.

– Många gick inte till ungdomsmottagningen, dit de tidigare kunnat gå för att få kondomer. Dels för att man inte gick ut under pandemin, dels för att man kanske tänkte att man inte skulle ha sex trots att man i viss utsträckning hade det ändå.

Klamydia ökar inte

Samtidigt har man sett motsatta resultat i andra studier. RFSU publicerade en rapport tidigare under våren som visade att kondomanvändningen bland 16–24-åringar når en rekordnivå, och att andelen som tycker att kondom är osexigt har minskat betydligt.

– När man mäter 15-åringar så är det ju en specifik grupp som har haft sin sexuella debut. Det kan vara en möjlig delförklaring att om man debuterar tidigare så agerar man kanske annorlunda jämfört med dem som debuterar senare, det skulle kunna finnas ett lite högre riskbeteende bland dem, säger Ullholm.

Man har dock inte sett en ökning av sexuellt överförda infektioner bland unga, säger Klara Abrahamsson.

– Det beror ju också på hur många som testar sig, man kan ha klamydia utan att ha symptom och då kanske man inte testar sig. Det är svårt att spekulera kring det.

"Prioriterad fråga"

Och inte heller tonårsaborter har ökat, vilket tyder på att unga skyddar sig mot oönskade graviditeter på andra sätt. Till exempel har användandet av p-piller ökat något, men inte i så stor utsträckning att det helt kan förklara minskningen av kondomanvändandet, säger Abrahamsson.

På UMO, en sexualupplysningstjänst för unga, är kondomanvändning en prioriterad fråga, säger Hebbah Elgindy-Johnsson, på tjänsten.

– Vi kan inte uttala oss om orsakerna kring minskad kondomanvändning, det finns många. Men det är en trend som är viktig att förstå för att rikta insatser rätt.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!